Contact
  1. Nieuwe berichtgeving Cardiologie in De Volkskrant

Zaterdag 26 november verschijnt er een artikel in De Volkskrant, waarin onder andere een beeld wordt geschetst over de kwaliteit van zorg van de afdeling Cardiologie op dit moment. Bent u onder behandeling van afdeling Cardiologie? Dan kunnen we ons goed voorstellen dat u vragen kunt hebben of bezorgd bent.

De kwaliteit van zorg staat voor ons altijd voorop. Daarom heeft Isala de afgelopen maanden al meerdere maatregelen getroffen en aanpassingen gedaan in de bedrijfsvoering. Omdat er geen patiëntonveilige situaties mogen ontstaan.

Hoewel we ons zeer bewust zijn van de problemen op de afdeling Cardiologie vinden we dat het beeld dat geschetst wordt geen recht doet aan het ingezette verbetertraject en de inzet van alle bevlogen en betrokken medewerkers. Zij zetten zich iedere dag weer in voor de beste zorg en begeleiding.

Dit is een reactie op de reconstructie die De Volkskrant zaterdag 26 november publiceerde. Niet op het artikel over drie cardiologen die voorlopig bepaalde ingewikkelde ingrepen niet meer zelfstandig mogen uitvoeren. Het klopt dat er zeer recent zorgen zijn geweest. Naar aanleiding van deze signalen is direct actie ondernomen om goed en veilige patiëntenzorg te kunnen garanderen.

Van afschalen zorg geen sprake

Net zoals in veel andere hartcentra in Nederland hebben we te maken met onderbezetting bij arts-assistenten en andere betrokken (zorg)medewerkers. In het artikel in De Volkskrant wordt gesproken over het afschalen van patiëntenzorg. Dit geeft in onze ogen onterecht het beeld dat de afdeling Cardiologie geen zorg aan patiënten kan leveren. Dat is niet correct.

  • Voor mensen die acuut iets aan hun hart krijgen, bijvoorbeeld een hartinfarct, is in Isala altijd plaats.
  • We houden altijd ruimte voor patiënten die een spoedoperatie aan het hart moeten ondergaan. En hebben afspraken met Hartcentra in de regio om dit te kunnen borgen.
  • De wachtlijst voor een (open)hartoperatie, uitgevoerd door de thoraxchirurgen, is ook niet langer dan voorheen.
  • Patiënten met een verwijzing van de huisarts kunnen tijdig terecht voor een afspraak op de polikliniek. Patiënten moeten langer wachten voor een controleafspraak bij hun cardioloog.
  • De wachttijden voor enkele specialistische ingrepen op de Hartkatheterisatiekamers kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Per week bekijken we hoe we de capaciteit zo optimaal kunnen inzetten om patiënten te kunnen behandelen.

Zorg voor patiënten met pacemaker of ICD

De Volkskrant schrijft ook dat in Isala mogelijke problemen van pacemakers of ICD’s pas laat worden ontdekt. Wij zien patiënten met een pacemaker regelmatig op de poli waar wij de pacemaker uitlezen. Pacemakers hebben een levensduur van circa 10 jaar. De levensduur kent verschillende stadia. Als we constateren dat de pacemaker nog 1 tot 4 jaar meekan dan komt het advies voor vervanging van de pacemaker. Het komt bij Isala zelden voor dat pacemakers pas in een volgende fase vervangen worden; dan is de resterende levensduur van de pacemaker nog 3 tot 6 maanden, dit is nog niet het laatste stadium van de levensduur van de pacemaker. We zien bij Isala nooit patiënten met een pacemaker die in het daaropvolgende (allerlaatste) stadium van de levensduur zit.

Wij herkennen wel dat patiënten met een pacemaker langer dan onze reguliere follow-up frequentie niet op de poli zijn geweest. Wij hebben geen situaties met patiënten waarbij de pacemaker te laat vervangen is of sprake is geweest van een levensbedreigende situatie.

Het overgrote deel van onze patiënten met een ICD volgen wij via de thuismonitoring. Een heel enkele keer komt het voor dat we uit een inzending van de thuismonitor de batterijstatus met een resterende levensduur van 3 – 6 maanden opmerken. In dat geval wordt een patiënt opgeroepen voor een poli afspraak. Wij zijn niet bekend met calamiteiten op dit gebied.

Vertrouwen

Het artikel dat de Volkskrant publiceert laat zien dat ingrijpende maatregelen nodig waren. De Raad van Bestuur van Isala, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala staan volledig achter de ingezette koers en hebben alle vertrouwen in de toekomst. Zoals Rob Dillmann, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Sven van Helden, bestuurslid van de Vereniging Medische Staf en Medische Specialistisch Bedrijf ook in een gesprek met De Volkskrant hebben geschetst; ‘We zijn er nog niet, maar we zijn met elkaar wel de juiste stappen aan het zetten om de ontstane problematiek binnen de afdeling Cardiologie op te lossen’. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd denkt daar zo over. Zij zijn nauw betrokken en worden continu door ons geïnformeerd. Zij ondersteunen de genomen maatregelen.

Vragen

We kunnen ons goed voorstellen dat u naar aanleiding van alle berichtgeving vragen heeft. Of dat u zich zorgen maakt. Omdat u onder behandeling bent van een cardioloog. Of een familielid of naaste heeft met hartproblemen. We hebben de meestgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.