Contact
  1. Nieuwere behandeling van longkanker in Isala

In Isala is sinds enige tijd een nieuwe behandeling van longkanker mogelijk: Een CT- geleide thermale ablatie van een longtumor. Interventieradioloog Fons Potters: ‘Deze behandeling is een goed alternatief voor patiënten die geen operatie willen of kunnen ondergaan.’

Interventieradioloog Fons Potters

Interventieradioloog Fons Potters

Thermale ablatie of radiofrequente ablatie (RFA) is een extra mogelijkheid van behandeling van longkanker, voordat gekozen wordt voor een behandeling met chemo- of hormoontherapie. Slechts een aantal ziekenhuizen kunnen RFA uitvoeren. Voor deze behandeling werken interventieradioloog, longarts en anesthesioloog nauw samen. Met hulp van een CT-scanner plaatst de interventieradioloog een naald in de tumor. Daarna wordt, afhankelijk van het soort, de tumor verhit (RF/MW) of bevroren (cryo). Door de verhitting of bevriezing van de tumor gaat de tumor inclusief een marge eromheen dood.

1 korte behandeling

Eind juli 2023 werd deze behandeling voor het eerst uitgevoerd bij een patiënt. Na een succesvolle ingreep, kon de patiënt de volgende dag weer naar huis. Fons Potters: ‘Het voordeel van deze behandeling ten opzichte van een chirurgische behandeling is dat de opnameduur korter is en het herstel veel sneller. Met 1 korte behandeling is de tumor weg. Bovendien is er minder kans op complicaties op de middellange- en lange termijn dan bij bestraling. Meestal is er ook geen algehele narcose nodig. De ingreep is minder belastend voor de patiënt.’

Op basis van de huidige beschikbare wetenschappelijke data is deze oncologische behandeling gelijkwaardig aan een behandeling met radiotherapie, volgens Fons. ‘Maar naar de behandeling met radiotherapie bij longkanker zijn veel meer wetenschappelijk studies gedaan. De RFA- behandeling is nieuwer dan chirurgie en stereotactische radiotherapie, toch bestaat deze ook al weer zo’n 10 à 15 jaar. In Frankrijk wordt de behandeling op grote schaal toegepast voor primaire en secundaire longkanker (uitzaaiingen) en is deze het meest effectief gebleken voor tumoren tot 3 cm groot.’

‘In de literatuur is de effectiviteit van thermale ablaties bij afwijkingen tot 3 cm vergelijkbaar met die van radiotherapie. Er zijn tot op heden echter geen vergelijkende trials geweest (RCT). Mijn persoonlijke ervaring (bij ongeveer 5 patiënten, waarvan 1 in Zwolle) is dat de behandeling effectief is en potentieel dus ook genezend. In de nabije toekomst zullen we moeten zoeken naar de juiste indicaties voor thermale ablaties bij longtumoren, zodat we dit op meer regelmatige basis kunnen uitvoeren.’

Gerelateerd nieuws