Contact
  1. Oncologische revalidatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Het aantal mensen dat leeft met kanker, of de emotionele en lichamelijke gevolgen, neemt toe doordat we beter in staat zijn kanker te voorkomen, maar we kunnen kanker ook steeds beter behandelen. Dit maakt dat kanker steeds meer een chronische ziekte is geworden. Veel mensen die leven met kanker worden geconfronteerd met restklachten of lange termijn effecten door ziekte of behandeling. Deze klachten kunnen leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren op het gebied van activiteiten in het dagelijks leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt.

​Het aantal mensen dat leeft met kanker, of de emotionele en lichamelijke gevolgen, neemt toe doordat we beter in staat zijn kanker te voorkomen, maar we kunnen kanker ook steeds  beter behandelen. Dit maakt dat kanker steeds meer een chronische ziekte is geworden. Veel mensen die leven met kanker worden geconfronteerd met restklachten of lange termijn effecten door ziekte of behandeling. Deze klachten kunnen leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren op het gebied van activiteiten in het dagelijks leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt.

De verpleegkundig specialist revalidatiegeneeskunde brengt uw problemen in kaart en zal een passend behandelvoorstel doen. U kunt in alle fases van de behandeling en ook na einde behandeling terecht bij de revalidatiegeneeskunde voor een intake gesprek.