Contact
  1. Onderzoek naar ernstig oorsuizen

Minke van den Berge, KNO-arts in opleiding, promoveerde deze zomer op een onderzoek naar behandelmethoden voor ernstige tinnitus, oftewel oorsuizen. Omdat iedereen wel iemand kent met tinnitus besteedden verschillende media aandacht aan haar promotieonderzoek. En dat resulteerde in vele brieven en emails van tinnituspatiënten die hoop hebben op een behandeling of gewoon een goed advies.

Minke van den Berge tijdens promotie

‘Dat deed mij best wat, al die persoonlijke verhalen’, zegt Minke. ‘Er zaten hele verdrietige verhalen tussen. Bij sommige mensen was het oorsuizen zo overheersend dat ze het niet meer zagen zitten. En dan kun je eigenlijk niets doen zo op afstand en per brief.’

Experimenteel

In haar onderzoek naar de verschillende behandelmogelijkheden, is het implanteren van de ABI (red. Auditory Brainstem Implant) het meest experimenteel. Minke: ‘Dit implantaat wordt normaliter in de hersenstam geplaatst waardoor dove mensen wiens gehoorzenuw ook beschadigd is, weer geluiden horen. Maar uit eerder onderzoek naar dit implantaat lijkt het ook tinnitus te verminderen. Dat was voor mij en het onderzoeksteam een aanknopingspunt voor een vervolgonderzoek.’

Gehoorverlies

Het includeren van geschikte patiënten in het onderzoek viel echter niet mee. ‘Uiteindelijk beschrijf ik in mijn proefschrift, naast andere neurochirurgische behandelopties voor tinnitus, de resultaten van de eerste twee patiënten die een ABI kregen. Dat zijn er niet veel, maar omdat dit zo nieuw is, vonden we het toch waard om het als hoofdstuk in mijn proefschrift op te nemen. En loopt het onderzoek voorlopig gewoon door. De patiënten die wij zoeken moeten eenzijdig gehoorverlies hebben en dus last hebben van ernstig oorsuizen aan diezelfde kant. Ook moeten zij alle andere opties, zoals het dragen van een gehoorapparaat en cognitieve gedragstherapie, al geprobeerd hebben. Daarnaast letten wij er op dat de patiënten mentaal gezond zijn en geen psychiatrische nevenproblemen hebben. Het plaatsen van een ABI is een operatie aan de hersenen en dat is nu eenmaal niet zonder risico.’

Tevreden

Over de resultaten na de twee operaties is het onderzoeksteam best tevreden. Minke: ‘Belangrijk is, dat het gehoor nog intact is na de operatie. Dat was best nog even spannend. Eén patiënt zegt er echt baat bij te hebben. De andere patiënt zegt dat ze er niet veel van merkt. Dat is bijzonder, want uit de antwoorden die ze geeft op wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten blijkt dat zij wel verbetering merkt. Maar haar perceptie is dus anders. En dat is ook het lastige van oorsuizen, het is niet te meten.’

Zoektocht

Ondertussen gaat de zoektocht naar patiënten die willen deelnemen aan het onderzoek door. Minke: ‘Maar nogmaals het is echt alleen geschikt voor een kleine groep. Het is een heel klein beetje hoop in de behandeling van tinnitus in de toekomst.’

Meer informatie over het onderzoek