Contact
  1. Onderzoek naar lange termijn gezondheid van IVF kinderen

Het Fertiliteitscentrum doet mee aan een landelijke studie naar de lange termijn gezondheid van kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen IVF en ICSI, van moeders die zijn behandeld in de periode 1983 tot 2010.

Om dit te kunnen onderzoeken worden gegevens van IVF- en ICSI-kinderen samengevoegd met gegevens over academische ontwikkeling, diabetes, astma en overlijden. Deze gegevens worden verzameld door koppeling met het Centraal Bureau voor de Statistiek. De resultaten van deze studie leveren een belangrijke bijdrage aan de kennis over de mogelijke lange termijn gevolgen op de gezondheid van kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen. De studie voldoet aan de huidige privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie

Vindt u op www.omega-onderzoek.nl.

Afmelden

Wilt u niet dat uw gegevens en/of die van uw kind(eren) worden meegenomen in dit onderzoek? Meldt u zich dan af bij uw behandelend arts.