Contact
  1. Onderzoek naar nieuwe pijnbehandeling botuitzaaiingen

Bij Radiologie zijn in november de eerste patiënten geïncludeerd voor een tweetal studies. Deze studies gaan bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe behandeltechniek: MR-HIFU. Eén van deze studies is de Europese FURTHER studie waarin wordt onderzocht hoe goed MR-HIFU werkt als palliatieve behandeling voor pijnlijke botuitzaaiingen.

Kimberley Anneveldt en Jorik Slotman

De Magnetic Resonance imaging-guided High Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU) behandeling is een techniek waarbij met een speciale transducer geluidsgolven worden gefocust op weefsel dat behandeld moet worden. Op deze manier kun je van buitenaf het weefsel heel gericht verhitten waardoor het kapot gaat. De MRI wordt gebruikt tijdens de procedure om te zien waar het weefsel zit en om de verhitting nauwkeurig te meten. Deze techniek wordt sinds 2016 in Isala gebruikt voor de behandeling van vrouwen met klachten door vleesbomen. In 2019 begon de eerste studie met het behandelen van pijnlijke botuitzaaiingen.

Veel pijnklachten

‘Deze patiënten zijn vaak erg ziek en hebben al een lang medisch traject voor hun kanker achter de rug’, vertelt Jorik Slotman, technisch geneeskundige en onderzoeker op de afdeling Radiologie. ‘Door bijvoorbeeld prostaat- of longkanker kunnen uitzaaiingen ontstaan in de botten. Botten zelf hebben relatief weinig zenuwen, maar in het botvlies er om heen zitten wel veel zenuwen. Door de uitzaaiing in het bot kan dit vlies geprikkeld raken en hebben patiënten vaak veel pijnklachten. Pijnstillers helpen hier onvoldoende tegen. Nu is de standaard behandeling radiotherapie, maar het effect van radiotherapie kan soms wel meer dan vier weken op zich laten wachten. Dat is lang voor patiënten die zich vaak in hun laatste levensfase bevinden. De MR-HIFU behandeling levert bijna directe pijnverlichting op en zou in sommige gevallen een mooi alternatief kunnen zijn.’

Snel pijnvrij

‘In de zogenaamde pre-FURTHER, de voorloper van de huidige FURTHER studie, hebben we al goede ervaringen opgedaan met de MR-HIFU bij de behandeling van botuitzaaiingen’, vervolgt Jorik. ‘Aan deze Europese studie doen vier landen mee. Het is de bedoeling dat 216 patiënten door loting worden ingedeeld in de radiotherapie behandelgroep, de MR-HIFU behandelgroep of een combinatiegroep. Isala gaat 36 patiënten behandelen. Uiteindelijk willen we met de nieuwe studie bekijken welke rol MR-HIFU kan innemen in de behandeling van pijnlijke botuitzaaiingen. Wij willen ook weten bij welke populatie deze behandeling goed werkt. Zodat patiënten zo snel mogelijk pijnvrij zijn zonder grote ingreep of bijwerkingen.’

Geen verzekerde zorg

Wereldwijd lopen er onderzoeken naar het gebruik van MR-HIFU voor tientallen aandoeningen, variërend van depressie tot alvleesklierkanker. In Isala werden al meer dan 100 vrouwen met de MR-HIFU behandeld voor klachten van vleesbomen en met positieve resultaten. Deze innovatieve techniek is momenteel echter nog geen onderdeel van het verzekerde zorgpakket. Daarom startte ook vorige maand de MYCHOICE studie. ‘Dit is een door Isala gecoördineerde nationale studie die uiteindelijk moet leiden tot het opnemen van de behandeling in het zorgpakket’, vertelt coördinerend arts-onderzoeker Kimberley Anneveldt. ‘Zo hebben vrouwen meer te kiezen.’

Slag maken

‘Het is bijzonder dat Isala als niet-academisch ziekenhuis zo’n grote rol speelt in de ontwikkeling van deze nieuwe behandeltechniek en een rol speelt in het onderzoek. Als topklinische perifeer ziekenhuis kan Isala de slag maken van wetenschap naar toepassing in de praktijk’, aldus Jorik en Kimberley.

 

Gerelateerd nieuws