Contact
  1. Onderzoek naar pijnverlichting bij uitzaaiingen in bot

Samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en vier academische centra in andere Europese landen onderzoekt Isala of het mogelijk is om MR-HIFU in te zetten bij de bestrijding van pijn bij kwaadaardige uitzaaiingen in het bot. Radioloog Martijn Boomsma: ‘Toen ik hoorde dat wij subsidie van de Europese Unie hadden gekregen en konden starten, was ik enorm blij.’

Radioloog Martijn Boomsma

Geluidsgolven

De MR-HIFU is een combinatie van een MRI (beeldvorming) en verhitting via geluidsgolven (HIFU: High Intensity Focused Ultrasound). Die geluidsgolven komen samen in een brandpunt en verhitten door de energie de ze afgeven de plek die behandeld moet worden. Boomsma: ‘Wij behandelen een patiënt in de ruimte van de MRI scanner. Alleen ligt de patiënt op een andere tafel. Namelijk een tafel waarin de energieomzetter van de geluidsgolven  is verwerkt.’

Minder pijn

Bij uitzaaiingen in het bot, komt de pijn vanuit het botvlies. Boomsma: ‘Met de HIFU, oftewel de gefocuste geluidstralen, branden wij het botvlies weg. De verwachting is dat patiënten na de behandeling met de MR-HIFU relatief snel minder pijn ervaren. Nu krijgen patiënten meestal bestraling bij ondragelijke pijn. Maar dat werkt soms pas na enkele weken. Botpijn is echt heel erg pijnlijk, dus als je daar patiënten met deze relatief makkelijke ingreep snel vanaf kunt helpen, is dat geweldig natuurlijk.’

Drie patiëntgroepen

In het onderzoek worden drie patiëntgroepen gevolgd. Patiënten die alleen bestraling krijgen, patiënten die bestraling en een behandeling met de MR-HIFU krijgen en tot slot patiënten die alleen met de MR-HIFU worden behandeld. Boomsma: ‘Wij beginnen met zeven tot acht patiënten die beide behandelingen krijgen. Wij willen aantonen dat dit veilig kan. Ik verwacht dat wij vrij snel patiënten kunnen includeren in het onderzoek, omdat Isala een groot oncologische centrum heeft. Het is nu nog wachten op de definitieve goedkeuring van het onderzoek van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Academisch ziekenhuis in Utrecht. Daarna kunnen wij echt beginnen.’

Inmiddels is een meneer met pijnlijke uitzaaiingen (metastasen) in het bot  al behandeld. Boomsma: ‘Hij deed dus niet mee aan het onderzoek dat wij doen. Maar het resultaat was in ieder geval hoopgevend. Een dag na de behandeling ervoer hij al veel minder pijn.’

Nieuwe techniek

De MR-HIFU is een relatief nieuwe techniek. Isala en het UMCU zijn de enige ziekenhuize in Nederland waar dit apparaat staat. In Isala kunnen vrouwen met vleesbomen (myomen) in researchverband ook in aanmerking komen voor deze behandeling. Boomsma: ‘Dan verhitten de hoge geluidsgolven het weefsel waardoor het afsterft, zonder dat de vrouw dus geopereerd hoeft te worden. Een stuk minder belastend!’ Er zijn mondiaal ook onderzoeken naar andere indicaties en toepassingen. Bijvoorbeeld om de MR-HIFU in de toekomst in te zetten als medicijnkoerier. ‘Bepaalde  chemotherapeutische middelen kun je inpakken in stoffen die niet oplossen in het bloed’, legt Boomsma uit. ‘Pas wanneer het bloed op het punt is waar de HIFU de tumor verhit, smelt het “verpakkingsmateriaal” en kan de chemo op die specifieke plek optimaal zijn werk doen.’

‘Ik geloof  in deze techniek en ik weet zeker dat in de toekomst meer verschillende patiëntcategorieën behandeld kunnen worden met therapeutische geluidsgolven. Het vergt natuurlijk wel verder onderzoek. Biedt het de patiënt daadwerkelijk meerwaarde? Is het efficiënter en kan het mogelijk een andere behandeling vervangen? Daar moet je kritisch naar blijven kijken.’

Gerelateerd nieuws