Contact
  1. Ontwikkelingen behandeling bloedkanker staan niet stil
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Mensen met een vorm van bloedkanker, bijvoorbeeld leukemie, worden behandeld en begeleid door de afdeling Hematologie van Isala Oncologisch centrum. Internist-Hematoloog Laurens Laterveer is één van de specialisten op de afdeling. ‘De afgelopen tien jaar zijn de behandelmogelijkheden voor mensen met bloedkanker flink uitgebreid.’

Ontwikkelingen behandeling bloedkanker staan niet stil

Aanspreekpunt bij twijfels en vragen

‘Het leven van mensen die de diagnose bloedkanker krijgen, staat op z’n kop. Vaak voelen mensen zich niet eens echt ziek. Het is aan ons deze patiënten op dit kwetsbare moment in hun leven de best mogelijke behandeling en begeleiding te bieden. Dat doen we met een heel team. Voor de patiënten is vooral de regieverpleegkundige het baken. Onzekerheid is waar veel patiënten mee te kampen hebben. Het is dan ontzettend belangrijk dat ze met hun twijfels, vragen en angsten bij ons terecht kunnen. De regieverpleegkundige is hiervoor hun eerste aanspreekpunt. Zij fungeren zo ook voor mij als een paar extra ogen en oren. Daarnaast zijn zij achter de schermen de personen die zorgen dat de juiste behandeling en begeleiding geregeld wordt. Onmisbaar voor goede zorg en begeleiding.’

Onderzoek voor betere behandeling

Diverse vormen van bloedkanker zijn zeldzaam. Daarom is medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk om de behandeling van patiënten met deze ziekten te verbeteren. Laterveer: ‘vanuit het Oncologisch centrum doen we, waar het maar kan, mee aan landelijke en internationale studies. Zo kunnen we voorop lopen als het gaat om nieuwe inzichten en behandelingen voor patiënten. Die studies zorgden er voor dat behandelingen de afgelopen tien jaar al enorm verbeterd zijn. Helaas is genezen nog lang niet altijd mogelijk. Maar er zijn veel nieuwe behandelmogelijkheden en middelen beschikbaar die de levensduur en kwaliteit van leven van mensen met deze ziekten verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van immunotherapie.’

Zorg dicht bij huis

‘Het verbeteren van de behandeling en begeleiding van mensen met bloedkanker, zit ook in hoe we met elkaar de zorg georganiseerd hebben. Namelijk steeds dichter bij huis. En dat is voor patiënten ook een grote ontwikkeling! Het landelijk beleid is om complexe zorg te concentreren in een beperkt aantal specialistische ziekenhuizen. Wij werken samen in een netwerk van ziekenhuizen (VU en Gelre ziekenhuizen). Daardoor kunnen zeer intensieve behandelingen, of een deel daarvan, ook in ons ziekenhuis gedaan worden. Zo’n behandeling is bijvoorbeeld een allogene stamceltransplantatie.’

Voor- en natraject in eigen ziekenhuis

Hoe dit werkt? Allogene Stamceltransplantaties met donorstamcellen vinden plaats bij het VU in Amsterdam. Maar patiënten volgen het uitgebreide voor- en natraject gewoon bij Isala, in Zwolle. Stamceltransplantatie met eigen stamcellen vinden wel volledig plaats binnen Isala. Laterveer: ‘hiervoor komen patiënten vanuit Apeldoorn en Zutphen juist naar ons, waarbij het voor- en natraject in Gelre ziekenhuizen plaatsvindt. Zo kunnen patiënten voor (een belangrijk deel van) hun specialistische behandeling dicht bij huis terecht. En niet te vergeten, voor poliklinische afspraken kan dat bij Isala ook in Heerde, Kampen of Steenwijk.’