Contact
  1. Op tijd hartklepziekte herkennen
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​Europarlementariër mevrouw Annie Schreijer-Pierik van het CDA nam vandaag van Richard Derks (Hartvolgers) en dr. George J. Brandon Bravo Bruinsma (cardiothoracaal chirurg bij Isala Hartcentrum), initiatiefnemers van de Eerste Europese Hartklep Awareness Dag in Nederland, een bijzonder White Paper in ontvangst.

vlnr: Caroline de Jongh, dr. George J. Brandon Bravo Bruinsma, Annie Schreijer-Pierik en Richard Derks.

In A European Heart Valve Disease Partnership - The Power of Positive Ageing wordt gevraagd voor beleid en maatregelen om grotere awareness van deze minst bekende hartziekte, tijdige herkenning en behandeling mogelijk te maken. De groeiende generatie 75 plussers loopt grote kans op een hartklepziekte en kan bij tijdige diagnose een goede behandeling krijgen, die hen langer fit en zelfstandig houdt en de levensverwachting verlengt.

Zorgbeleid

Brandon Bravo Bruinsma en Derks pleitten bij Annie Schreijer-Pierik voor een zorgbeleid waarbij ouderen bewuster worden gemaakt van symptomen van een hartklepziekte, en de noodzaak om deze op tijd bij de huisarts kenbaar te maken. In Nederland is de awareness van hartklepziekten zeer laag, terwijl de ziekte bij 162.500 ouderen voorkomt en zal verdubbelen in de komende 15-20 jaar. Daarnaast vragen zij of er binnen de ouderenzorg tijd en (financiële) ruimte kan worden vrijgemaakt om regelmatig ouderen te controleren met een stethoscoop, zodat de ziekte op tijd wordt herkend en patiënten toegang kunnen krijgen tot adequate behandeling. In vergelijking met landen als Frankrijk en België, gebruikt de Nederlandse huisarts heel weinig de stethoscoop om het hart van een patiënt te beluisteren.1 Door deze maatregelen kan de hartklep patiënt op tijd worden verwezen naar een hartcentrum, waar een breed scala aan behandelmogelijkheden wordt aangeboden.

De White Paper overhandiging is de start van de eerste Europese campagne en Hartklep Awareness Dag, die ook in Nederland zal plaatsvinden. De campagne wordt ondersteund door hartcentra, Hartvolgers, de Hartstichting en de Harteraad.

Zie het filmpje: Gesprek met hartchirurg dr Brandon Bravo Bruinsma

Onbekendheid zorgt voor (te) late herkenning en behandeling

Ernstige hartklepziekten komen voor bij 1 op de 8 ouderen boven de 75 jaar. Door vergrijzing zal de prevalentie hartklepziekten de komende jaren verdubbelen. Echter, uit recent onderzoek blijkt dat minder dan 3% van de Nederlanders boven de 60 jaar weet wat de meest voorkomende hartklepziekte is: aortaklepstenose (een vernauwde, verkalkte aortaklep). Ook blijkt dat het gebruik van de stethoscoop door de huisartsen in Nederland zeer laag is. Bij slechts 19,6 % van de huisartsenbezoeken wordt het hart beluisterd, terwijl hiermee juist een geruis als uiting van een hartklepziekte kan worden herkend. Bovendien worden symptomen van een hartklepziekte (kortademigheid, pijn op de borst en duizeligheid) door patiënten vaak toegeschreven aan ouderdom. Dit leidt ertoe dat ouderen grote kans lopen op het missen van een tijdige diagnose, terwijl er goede behandelingsmogelijkheden beschikbaar zijn om ze langer fit en zelfstandig te houden en de levensverwachting te verlengen. (Power to Positive Aging).

Awareness hard nodig

De awareness campagne richt zich op artsen en ouderen. Dr. Brandon Bravo Bruinsma, cardiothoracaal chirurg ISALA Hartcentrum en co-auteur van de publicatie over het Awareness onderzoek 2017: ”Een hartklepaandoening komt vaak voor bij ouderen. Tijdige opsporing en de behandeling van hartklepafwijkingen kunnen van levensbelang zijn. Hiervoor is een samenwerking nodig, waarin de patiënt en de behandelaar een eigen verantwoordelijkheid heeft: klachten op tijd kenbaar maken en alert zijn op hartklepaandoeningen. Voor een goede behandeluitkomst is tijdige doorverwijzing naar een hartcentrum van belang.”

Op 4 september is een Europese en landelijke campagne gestart die Hartvolgers, de Hartstichting, het Radboudumc en Isala Hartcentrum ondersteunen.

Bekijk de infograhic van het resultaat en actieplan.

Meer informatie