Contact
  1. Operatieassistenten Hartcentrum internationaal meeste ervaring met Endoscopic Vene Harvesting
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De operatieassistenten chirurgische vaardigheden (OACV) verbonden aan het Isala Hartcentrum hebben een internationale award ontvangen. Ze hebben de meeste ervaring met het endoscopisch halen van venen (aderen) uit benen van hartpatiënten voor een bypass- of omleidingsoperatie. Deze techniek leidt tot minder grote littekens, sneller wondherstel en een snellere operatietijd.

Wereldwijd zijn er nu meer dan 2.000.000 kijkoperaties op deze manier uitgevoerd, waarvan Isala als nummer 1 in Europa er 3.772 voor haar rekening neemt sinds 2004.

Endoscopic Vene Harvesting

Tijdens een bypass- of omleidingsoperatie haalt de hartchirurg een bloedvat uit het lichaam en maakt hiermee een nieuwe omleiding (bypass) om de vernauwing heen. Dat bloedvat komt uit één van beide benen van de patiënt. De meeste hartcentra halen deze zogenoemde vene uit het been via een grote incisie. In het Isala Hartcentrum gebeurt dit endoscopisch door speciaal geschoolde operatieassistenten. Endoscopic Vene Harvesting kan via twee kleine sneetjes in het been, waardoor er een minder groot litteken achterblijft en de wond sneller herstelt. Het Isala Hartcentrum is ook gestart met het halen van een slagader uit de arm op deze manier. Inmiddels zijn elf operatieassistenten van het Isala Hartcentrum opgeleid tot OACV om deze techniek toe te kunnen passen.

Simultaan werken

Een bypass- of omleidingsoperatie is een behandeling bij ernstige vernauwingen in de kransslagaders van het hart. De chirurg haalt een bloedvat uit het lichaam en maakt hiermee een omleiding (bypass) om de vernauwing heen. Tijdens een bypassoperatie opent de hartchirurg de borstholte en verbindt het hart met de hartlongmachine. Ondertussen verwijdert de OACV via de kijkoperatie de vene uit het been van de patiënt. Het simultaan werken bespaart operatietijd. Zodra de ader uit het been gehaald is, hecht de hartchirurg deze op het hart om als nieuwe kransslagader te functioneren. Een enkele keer is het gewenst om een ader uit het been of een slagader uit een arm van een patiënt te halen via de traditionele 'open' procedure. Maar in principe biedt het Isala Hartcentrum al haar patiënten een kijkoperatie aan.

Operatieassistenten Isala ontvangen internationale award