Contact
  1. Opschalen reguliere zorg: overleg tussen huisartsen, specialisten en ziekenhuis
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Regelmatig is er overleg tussen huisartsen, specialisten en ziekenhuis over het opschalen van zorg. Er is ook een structureel overleg opgestart om signalen en knelpunten te bespreken.

Deelnemers overleg

Huisartsen Edward Knol (Medrie), Jaap-Ronald Blom (LHV), Lukas Brouw (HRZ), Herman Gerritsen (MCC Klik), Geert van Iersel (Hagro Coördinator HaROP) en Ron Wissink (HZD) nemen hieraan deel. Per overleg wordt bekeken welke specialisten aan moeten schuiven. Het afgelopen overleg namen bijvoorbeeld Sabine Diepeveen en Robbert Slingerland deel. Mocht u punten hebben voor dit overleg dan kunt u dat melden bij de genoemde huisartsen of bij Nienke van Vliet: n.m.h.van.vliet@isala.nl, 06-82077976.

Onderwerpen

Onder andere komt aan de orde hoe we patiënten duidelijk maken dat naar de huisarts en naar het ziekenhuis gaan veilig is. Samen zoeken we naar een zo efficiënt mogelijke manier de werkzaamheden te hervatten die tijdens de corona-crisissituatie stilvielen. In dit hervatten is ook een kans om samen af te stemmen waar we elkaar en vooral de betrokken patiënten ook op lange termijn nog beter van dienst kunnen zijn. Hierbij is niet de bedoeling dat dit wordt aangegrepen om zorg te verplaatsen, waar mogelijk wel de efficiëntie in de samenwerking te verbeteren. Dat dit afstemmen en inregelen ook hinder kan geven is iets om niet uit het oog te verliezen, waarbij getracht wordt de hinder en duur van het inregelen zo beperkt mogelijk te houden.