Contact
  1. Persoonlijke begeleiding tijdens oncologische behandeling belangrijk

Veel mensen hebben ervaring met de oncologische (kanker)zorg bij Isala. We willen deze zorg voor nu en in de toekomst graag verder verbeteren. Persoonlijke aandacht en begeleiding zijn voor patiënten de belangrijkste aspecten tijdens een oncologische behandeling in Isala. Dat blijkt uit onderzoek van het Isala klantenpanel.

Oncologisch patiënt met verpleegkundige

De foto dateert van voor corona. Bekijk hier onze actuele maatregelen

Duur van behandeling

Onlangs is de leden van het klantenpanel gevraagd naar hun ervaringen met oncologische zorg bij Isala, voor hen zelf of een naaste. De vragenlijst is goed ingevuld met een respons van 911. Bijna 65% van de respondenten is bekend met oncologische zorg in Isala. 75% van deze groep heeft een behandeling gehad die 1 tot 5 jaar duurde. Er is een grote verscheidenheid aan oncologische aandoeningen waarvoor de patiënten behandeld worden in Isala. Maag-,darm- en leverkanker, borstkanker en prostaatkanker behoren tot de grootste groep.

Persoonlijke aandacht

Patiënten zijn in grote mate tevreden over de gegeven zorg. Slechts 1% van de respondenten geeft aan niet tevreden te zijn. Vooral persoonlijke aandacht en begeleiding tijdens het ziekteproces bepalen voor patiënten de kwaliteit van zorg. Deskundigheid en duidelijke informatie vinden mensen ook belangrijk. Het overgrote deel van de patiënten ziet geen verbeterpunten. Als er dan toch aandachtspunten zijn dan willen patiënten (nog) meer informatie, zowel tijdens de behandeling als in de periode na de behandeling.

Reizen voor gespecialiseerde behandeling

Op de vraag of patiënten bereid zijn om een grotere afstand af te leggen voor een gespecialiseerde behandeling tegen kanker blijkt dat bij het merendeel van de patiënten de afstand geen rol speelt. Ook zijn ze bereid om voor (een onderdeel van) de diagnose- of het behandeltraject naar een ander ziekenhuis binnen de regio te gaan.

Verder ontwikkelen

Al met al zijn wij erg tevreden over de respons en over de gegeven antwoorden. Isala wil een topklinisch ziekenhuis zijn waarbij de zorg rondom de patiënt en de kwaliteit en persoonlijke aandacht belangrijke aandachtspunten zijn en blijven. De gegevens uit dit onderzoek helpen mee om dit nog verder te ontwikkelen!

Meer informatie

Lees hier meer over ons oncologisch centrum.

Klantenpanel

Meedenken over ontwikkelingen binnen Isala? Word ook lid van het klantenpanel.

Gerelateerd nieuws