Contact
  1. Protocol kritische bevindingen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​In Isala is sinds maart een nieuw protocol kritieke bevindingen van kracht. Kritieke bevindingen worden gedefinieerd als bevindingen waarbij vertraging in het rapporteren door de diagnosticus of vertraging in of het uitblijven van kennisname van de bevindingen door de aanvrager kan resulteren in nadelige gevolgen voor de patiënt en/of zijn/haar omgeving.

Er wordt binnen Isala onderscheid gemaakt tussen niveau 1 en niveau 2 kritieke bevindingen.

Niveau 1 kritieke bevindingen betreft bevindingen die binnen 1 tot 6 uur, afhankelijk van de urgentie, aan de aanvrager en dus ook aan de huisarts moeten worden doorgebeld. Voorbeelden hiervan zijn sterk afwijkende bloedwaarde, een pneumothorax, een aorta dissectie, een dreigende pathologische fractuur of een abces.

In het algemeen werden huisartsen over dit niveau 1 kritieke of onverwachte bevindingen al gebeld, dit verandert dus niet. Het verslag van het onderzoek waarbij de kritieke bevinding is gevonden wordt met voorrang uitgewerkt en verzonden.

Niveau 1 kritieke bevindingen zijn afkomstig van het KCL, de Trombosedienst, het LMMI, het PA lab, nucleair geneeskundigen of radiologen.

Niveau 2 kritieke bevindingen zijn in het algemeen nevenbevindingen, die niet werden verwacht gezien de klinische gegevens of de vraagstelling, maar die wel behandeling of follow-up behoeven. Voorbeelden hiervan zijn een longnodus bij een controle thorax foto of een RIP in de nieren op een CT.

Van deze niveau 2 kritieke bevindingen krijgen huisartsen voortaan een fax, naast het met voorrang naar u verzonden onderzoeksverslag. In de fax zal melding worden gemaakt van het feit dat er een kritieke bevinding niveau 2 is gevonden bij patiënt X. Daarnaast wordt huisartsen gevraagd de fax te retourneren na het lezen van de kritieke bevinding met een bevestiging dat de inhoud duidelijk was.

Niveau 2 kritieke bevindingen zijn afkomstig van nucleair geneeskundigen of radiologen.

Dit nieuwe protocol is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe eisen van de Inspectie voor de gezondheidszorg en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Ook past dit nieuwe protocol binnen ons kwaliteitskeurmerk JCI, waarbij patiëntveiligheid een belangrijk thema is.

Mocht er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwe manier om kritieke (neven) bevindingen aan u door te geven dan kunnen huisartsen te allen tijde contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Mede namens Hester Arkies, nucleair geneeskundige

Caroline Kos, radioloog