Contact
  1. Rooming-in vermindert risico op verwardheid

Eerst zie je een paar beestjes over je bed lopen. Maar het worden er steeds meer. Ook op de vloer krioelt het. Waar komen ze toch vandaan? Angstig wijs je de verpleegkundige op het ongedierte op je lakens, maar zij ziet niks…

Jeanette van de Ploeg

‘Dit is wat een patiënt met een delier, oftewel acute verwardheid, kan overkomen’, zegt verpleegkundig specialist Ouderengeneeskunde Jeannette van der Ploeg. ‘Maar iemand kan ook vergeetachtig worden, niet meer weten waar hij of zij is, angstig zijn of nog veel gekkere dingen zien. Een delier willen wij zo veel mogelijk voorkomen. Het heeft namelijk veel impact op de patiënt zelf, maar ook op de partner of kinderen.’

edereen kan een delier ontwikkelen, maar ouderen lopen het meeste risico. Jeannette: ‘Het brein van ouderen gaat achteruit waardoor zij kwetsbaarder zijn voor een delier.’ De reden waarom iemand een delier ontwikkelt, is vaak een combinatie van risicofactoren. ‘Een infectie is een belangrijke oorzaak van een delier’, legt Jeannette uit. ‘Je krijgt dan stofjes in je bloed die de overdracht van prikkels in je hersenen verstoren waardoor verwardheid kan ontstaan. Ook medicatie of een operatie kan een oorzaak zijn. Of een ontregeling in het bloed, bij diabetespatiënten bijvoorbeeld. En patiënten bij wie de hersenen al minder goed functioneren, lopen eveneens meer risico. De vreemde omgeving en een andere dag-structuur helpen daar ook niet bij.’

Lampje

Voordat een patiënt wordt opgenomen, kijkt Isala wat het risico is op een delier. ‘Wij vragen onder andere of er eerder een delier is geweest en of er al problemen met het geheugen waren voor de opname. En hoe zelfredzaam is een patiënt? Als een van de vragen met ja wordt beantwoord, is er een risico. Wij adviseren dan altijd rooming-in. Dat betekent dat een bekende bij de patiënt overnacht. ‘s Nachts is het risico op verwardheid namelijk het grootst en dan helpt het als iemand een bekend gezicht ziet. Wat ook helpt, is om spullen van thuis mee te nemen.’

Goed uitleggen

Voor de mantelzorger kan rooming-in inderdaad een belasting zijn, erkent Jeannette. ‘Zeker als je al overbelast bent, dan is het juist fijn om even niet te hoeven zorgen. Belangrijk is, dat wij het goed uitleggen. Soms denken mensen dat wij het vragen zodat wij het zelf minder druk hebben. Maar dat is absoluut niet het geval. Het is nooit verplicht, maar het helpt wel en vaak vinden kinderen het fijn om wat terug te kunnen doen.’  Een delier kun je niet altijd voorkomen. Jeannette: ‘Als het wel gebeurt, dan het liefst zo kort mogelijk. Medicijnen geven wij liever niet, want die zijn vooral versuffend. Na een groot delier, zien wij iemand altijd weer terug op de poli om te horen hoe gaat. Hersenen kunnen door een delier namelijk langere tijd minder goed werken.’

Meer informatie