Contact
  1. Rugnetwerk Zwolle: ‘Optimaliseren van zorg voor rugpatiënten’
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Rugnetwerk Zwolle is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten, wervelkolomchirurgen en huisartsen in en rond Zwolle. Het doel is om de patiënt zo snel mogelijk grip te laten krijgen op de rugpijn. De behandeling richt zich voornamelijk op het verminderen van de negatieve gevolgen van rugpijn.

Rugnetwerk Zwolle 2018

Evaluatie

Maandag 3 december vond de jaarlijkse bijeenkomst met alle betrokken partijen plaats. De bijeenkomst stond in het teken van evaluatie van het afgelopen jaar en plannen maken voor het nieuwe jaar. Onderling werden ervaringen en resultaten uitgewisseld. Ook is stilgestaan bij de vraag: Waar en hoe kan de zorg voor rugpatiënten nog verder geoptimaliseerd worden?

Lezing

De avond werd vervolgd met een lezing van Eddo Wesselink (fysiotherapeut en Orthopedisch Manueel Therapeut) over ‘Morfologie van de paraspinale spieren en chronische lage rugpijn’. Uit de lezing kwam naar voren dat bij mensen met aanhoudende rugpijn het vetweefsel in plaats van spierweefsel toeneemt in de rugspier, waardoor de rugspier kwalitatief zijn functie verliest. Dit wordt onder andere veroorzaakt door inactiviteit (zoals minder bewegen), overgewicht en voeding. Belangrijke bevindingen die kunnen worden meegenomen in de behandeling van rugpatiënten.

Rugnetwerk Zwolle bestaat uit 12 praktijken met ruim 25 behandellocaties in en rond Zwolle in het verzorgingsgebied van Isala. Rugnetwerk Zwolle is ketenpartner van Regionaal pijncentrum Zwolle (RPZ).

Overleg Rugnetwerk Zwolle Rugnetwerk Zwolle: Evaluatie en vooruitblik
Rugnetwerk Zwolle Alle deelnemers aan het Rugnetwerk Zwolle