Contact
  1. Samen sterk in de zorg voor kwetsbare ouderen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Binnen Isala is er ruime aandacht voor de zorg aan ouderen. Noodzakelijk, want door de ‘dubbele vergrijzing’ (mensen worden ouder en het aantal ouderen stijgt) komen er steeds meer kwetsbare ouderen in de samenleving en dus ook in Isala. De zorgvragen van oudere patiënten worden steeds complexer. Hierdoor zien we de afgelopen jaren een toename van de vraag om medebehandeling en advies, zowel binnen Isala als bij onze samenwerkingspartners. Om ook in de toekomst de best mogelijke zorg aan kwetsbare ouderen te kunnen blijven bieden heeft Isala het Centrum voor ouderengeneeskunde opgericht; een (kennis)centrum voor de best mogelijke zorg voor kwetsbare ouderen in de regio.

Gesprek tussen specialist en patiënt

Kennisnetwerk

Om de best mogelijke zorg voor aan onze kwetsbare oudere patiënten te bieden, moet je in de hele zorgketen samenwerken. Wij willen we als ketenpartner onze verantwoordelijkheid pakken en een coördinerende rol in de regio nemen. Daarnaast gaan we ook als kenniscentrum fungeren. Met onderzoek en innovatie, een kennisnetwerk en meer focus op opleiden en kennisdelen. Projecten die nu al lopen worden verder uitgebouwd en krijgen navolging. Voorbeelden hiervan zijn de warme overdracht van het ziekenhuis naar huis en het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen binnen de spoedzorg. Want de kracht in de zorg voor kwetsbare ouderen is om samen zorg te dragen voor autonomie en welbevinden. En dat vraagt bij kwetsbare ouderen om een andere aanpak dan bij jongere patiënten.

Symposium over goede zorg voor kwetsbare ouderen

De komende maanden wordt verder invulling gegeven aan de vorming van het Isala Centrum voor ouderengeneeskunde. In december 2018 organiseert Isala Centrum voor ouderengeneeskunde een symposium voor alle samenwerkingspartners rondom complexe zorg voor (kwetsbare) ouderen. Wat is eigenlijk goede en doelmatige zorg voor ouderen? En hoe organiseren we deze zorg met elkaar? Betrokken samenwerkingspartners krijgen hier te zijner tijd een uitnodiging voor.