Contact
  1. ‘Samen verbeteren we de zorg voor mensen met darmkanker’
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Deze maand is het darmkankermaand. Het thema van dit jaar is “Samen tegen darmkanker”. Regieverpleegkundige en verpleegkundig specialist Ivonne Schoenaker: ‘Om darmkanker nog beter te bestrijden is samenwerking heel belangrijk. Samenwerking tussen de verschillende artsen die darmkanker behandelen, met andere ziekenhuizen en bijvoorbeeld Buurtzorg, maar vooral ook met onze patiënten.’

Regieverpleegkundige Ivonne Schoenaker

Regieverpleegkundige Ivonne Schoenaker

Verschillende artsen

‘Als darmkankerpatiënt zie je binnen Isala Oncologisch centrum veel verschillende artsen, zoals een maag-, darm-, leverarts, een chirurg, een oncoloog, een radioloog. Daarnaast word je misschien wel geopereerd in Nieuwegein of Eindhoven, maar vindt de rest van de behandeling in Isala plaats. Juist daarom is samenwerking enorm belangrijk om de zorg rond elke patiënt goed op elkaar af te stemmen’, begint Ivonne haar verhaal. ‘Wat krijgt de patiënt bijvoorbeeld allemaal aan informatie op de dag van de diagnose? En is dat niet te veel? Om deze vragen te beantwoorden hebben we een patiënte gevraagd of wij alle gesprekken die zij die dag met de verschillende specialisten had mochten filmen. Met het hele team hebben we de opname teruggekeken en dat was enorm leerzaam. Wat je als patiënt op zo’n dag te horen krijgt, blijft veel, dat is helaas zo. Maar we hebben onderling nu nog beter afgesproken welke specialist wat vertelt, zodat dingen bijvoorbeeld niet dubbel verteld worden.’

Samen problemen in kaart brengen

De afgelopen jaren is vooral ingezet op het verbeteren van de medische behandeling van darmkanker. Het bevolkingsonderzoek darmkanker is landelijk ingevoerd en behandelingen zijn steeds meer toegespitst op de individuele patiënt. ‘Het zo goed mogelijk behandelen van de kanker is natuurlijk ook het allerbelangrijkste, maar goede zorg bieden is meer. Het is ook kijken naar wat die behandeling allemaal met zich meebrengt’, aldus Ivonne. ‘Is vermoeidheid bijvoorbeeld een groot probleem, of een gebrek aan mantelzorg, of lukt weer aan het werk gaan niet? Om samen deze problemen in kaart te brengen, vragen we sinds januari alle patiënten een vragenlijst in te vullen. De antwoorden nemen we samen tijdens het spreekuur door en we bespreken wat we aan deze problemen gaan doen. Daarnaast geven we de geanonimiseerde antwoorden ook – als de patiënt hiervoor toestemming geeft – door aan het landelijke samenwerkingsverband "Samen tegen Darmkanker". Juist door landelijk deze gegevens te verzamelen, kunnen we met zijn allen de zorg rond darmkanker nog verder verbeteren.’

Spin in het web

​Als regieverpleegkundige en verpleegkundig specialist is Ivonne Schoenaker de spin in het web. ‘Wij, de regieverpleegkundigen, zien patiënten met darmkanker direct na hun diagnose en zijn gedurende de hele behandeling hun eerste aanspreekpunt.'

Gevolgen behandeling

'We weten dat veel van de gevolgen van de behandeling zich pas buiten het ziekenhuis afspelen. Voor een bestraling ben je bijvoorbeeld maar een uurtje in het ziekenhuis, maar pas thuis komen de klachten. Omdat wij ons als regieverpleegkundigen weleens zorgen maakten over patiënten in hun thuissituatie, zijn we afgelopen april voor patiënten in Zwolle die na hun operatie chemotherapie krijgen een pilot gestart met Buurtzorg. Veel van onze patiënten met darmkanker zijn ouder en kwetsbaar. Als ik nu bijvoorbeeld een vrouw van tachtig voor me heb zitten die thuis om de zoveel uur haar chemotabletten in moet gaan nemen, kan ik Buurtzorg inschakelen. Zij helpen dan bij het begeleiden van patiënten en kunnen de continuïteit van zorg waarborgen. Ook dat is een mooi voorbeeld van hoe we als Isala, samen met andere partijen de zorg voor patiënten met darmkanker verbeteren.’

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bijna 14 duizend mensen krijgen in Nederland per jaar darmkanker. Ruim vijf duizend mensen overlijden per jaar aan de ziekte. Om deze cijfers naar beneden te krijgen, is vier jaar geleden het bevolkingsonderzoek darmkanker gestart. Sindsdien krijgen alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

Ivonne: ‘Of dit tot minder sterfgevallen leidt, kunnen we nu nog niet zeggen. Daarvoor moeten we de vijf jaar overlevingscijfers afwachten, maar de eerste resultaten stemmen hoopvol. Zo zien we nu al meer darmkankerpatiënten met kleinere tumoren die met een endeldarmsparende operatie behandeld kunnen worden. Ook kunnen we meer patiënten het wait-and-see traject aanbieden. Dit houdt in dat patiënten bij wie de tumor na bestraling en chemotherapie is verdwenen de optie krijgen om niet te opereren, maar af te wachten waarbij met frequente controles gekeken wordt of de tumor niet terugkomt. Zo lopen zij niet het risico op de complicaties die opereren met zich meebrengt, zoals incontinentie van ontlasting, een stoma en erectiestoornissen.’

Kijk voor meer informatie over het samenwerkingverband “Samen tegen darmkanker” op www.samentegendarmkanker.nl