Contact
  1. Screenend bloedonderzoek chronische buikpijn bij kinderen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Chronische buikpijn bij kinderen is langdurig bestaande (>2 maanden) buikpijn, die constant of intermitterend aanwezig is. De oorzaak kan zoals we allen weten functioneel of organisch van aard zijn. Om organische oorzaken uit te sluiten willen wij u vragen voorafgaand aan een verwijzing screenend bloedonderzoek aan te vragen.

Meisje met buikpijn

De huidige richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde adviseert om bij alle kinderen met chronisch buikpijn zonder alarmsymptomen screenend bloedonderzoek naar coeliakie, CRP en een volledig bloedbeeld te overwegen ter uitsluiting van organische oorzaken. Hierbij willen we u vragen dit bloedonderzoek reeds in de huisartsenpraktijk in te zetten op moment van verwijzing, zodat wij de uitslag hiervan mee kunnen nemen in het consult bij ons.

Deze richtlijn zal verwerkt gaan worden in het zorgaanbod via ZorgDomein. Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
Vriendelijke groet Sarah Teklenburg-Roord en Obbe Norbruis, kinderartsen MDL