Contact
  1. Stil staan bij de impact van kanker
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Kanker draag je niet alleen, kanker raakt ons allemaal. Isala Oncologisch centrum geeft aandacht aan Wereldkankerdag door lichtpuntjes uit te delen. Dit doen wij met als doel de bewustwording rondom kanker te vergroten en te stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar de beste zorg en passende ondersteuning weten te vinden.

Vrijwilligers Maria Venes en Margreet Selcraig

Maria en Margreet dragen het paarse lintje van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Nazorgcentrum IntermeZZo

Als u de diagnose kanker krijgt, staat uw leven op de kop. U maakt zowel lichamelijk als emotioneel een zware tijd door. In deze periode kunt u terecht bij IntermeZZo, het nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Door het geven van voorlichting over de gevolgen van kanker en het bieden van ontspannende activiteiten ondersteunt Nazorgcentrum IntermeZZo patiënten de regie op hun leven terug te vinden.

Vrijwilligers Maria Venes en Margreet Selcraig stonden vandaag in de Centrale hal van Isala Zwolle: 'We vertellen wat IntermeZZo kan betekenen voor mensen en we delen bloemen uit. We hebben veel mooie momenten ervaren vandaag. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft (gehad) of heeft het zelf. En daarom raken mensen geëmotioneerd als je er aandacht voor vraagt op Wereldkankerdag. Wij vonden het zinvol om hier te zijn vandaag.' (www.intermezzo-zwolle.nl

Stichting OOK

Ook Stichting OOK was vandaag in Isala. OOK staat voor Optimale Ondersteuning bij Kanker. Stichting OOK vindt dat de kwaliteit van leven van mensen met kanker vergroot kan worden door hen op het juiste moment de juiste ondersteuning op het niet-medische vlak te bieden. De stichting verbindt zorgverleners, specialisten, patiënten en naasten met elkaar op het gebied van niet-medische zorg en ondersteuning. Stichting OOK ondersteunt in Isala een project met een ondersteuningsconsulent. De ondersteuningsconsulent bespreekt met de patiënt wat het betekent om te leven met kanker (www.stichting-ook.nl).

Centrum voor oncologische topzorg

Binnen Isala Oncologisch centrum worden de krachten gebundeld om de beste zorg te bieden, zo veel mogelijk afgestemd op de behoeften van een patiënt. Isala Oncologisch centrum staat voor:

  • Een beter en langer leven voor mensen met kanker
  • Professionele betrokkenheid
  • Goede nazorg en palliatieve zorg.