Contact
  1. Symposium over Kindzorgsysteem
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Donderdag 23 maart was er een landelijk minisymposium bij Isala over het (Medisch) Kindzorgsysteem (MKS). ​Vijftig kinderverpleegkundigen vanuit de regio Amsterdam-Utrecht-Groningen kwamen brainstormen over kinderparticipatie in de zorg en de praktische uitwerking van het Medisch Kindzorgsysteem.

Symposium

De inzet van dit symposium was de kennismaking met dit MKS; hoe is dit systeem opgebouwd en wat is de werkwijze? Hoe wordt het indiceren en organiseren van zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving opgestart in de kliniek.

De zorg voor zieke kinderen verschuift langzaam steeds meer naar de thuissituatie. In 2014 is het rapport: "Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen' uitgekomen". In dit rapport wordt benadrukt hoe belangrijk het is om kind en gezin centraal te stellen, om te werken vanuit de rechten van het kind en te zorgen dat de zorg het kind volgt en niet andersom.

Ouders kennen hun kind het beste, zijn de hele dag en nacht bij hun kind en weten als geen ander welke zorg het nodig heeft. Daarom wordt er steeds meer toegewerkt naar betrokkenheid van ouders bij de zorgverlening en de beslissingen daarin. Ouders krijgen steeds meer regie. Uit voorbeelden van omliggende ziekenhuizen blijkt dat de kwaliteit van zorg verbetert en de tevredenheid stijgt als de ouders meer regie hebben. Vanuit genoemd rapport is een medisch kindzorgsysteem ontwikkeld waarmee betrokkenen in de praktijk daadwerkelijk kunnen samenwerken.

Hulpbehoeftescan

Onderdeel van het MKS is de hulpbehoeftescan. Deze is ontwikkeld om de wensen en behoeften van kind en gezin te inventariseren voor ontslag. Dit om een goede indicatie van de zorgbehoefte te kunnen maken en zo de zorg goed te kunnen organiseren. De zorg voor het kind is in het ziekenhuis vaak wel duidelijk. Maar soms is er meer nodig voor het gezin: Het totaalplaatje van de zorg wordt niet alleen voor het kind geïnventariseerd, maar voor het hele gezin in kaart gebracht. Welke zorg is er nodig voor dit kind in dit gezin, voor deze ouders en mogelijk ook broertjes en zusjes? Welke hulpmiddelen zijn nodig om de zorg veilig in dit gezin te kunnen geven na ontslag? 

Het symposium is een initatief van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland kinderverpleegkunde (V&VN) en de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW). Kinderverpleegkundige Anja Poll, tevens fractievoorzitter deskundigheidsbevordering V&VN kinderverpleegkunde en organisatiecontactpersoon, heeft het symposium naar Zwolle als gastlocatie binnengehaald.