Contact
  1. TAVI bij verkalkte hartklep
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Steeds vaker wordt bij patiënten met een verkalkte en vernauwde hartklep een TAVI toegepast. TAVI staat voor: “Transcutaneous Aortic Valve Implantation”, ofwel aortaklepimplantatie via een kleine opening in de huid. De minder ingrijpende operatie kan zonder hartlongmachine worden uitgevoerd en kan daarom met name voor oudere patiënten een beter alternatief zijn voor de openhartoperatie. In Isala Hartcentrum werken cardioloog en hartchirurg nauw samen om te kijken welke methode uiteindelijk het beste bij de patiënt past.

Jan-Henk Dambrink, cardioloog in Isala Hartcentrum

Jan-Henk Dambrink, cardioloog in Isala Hartcentrum

Minder ingrijpend

Duizeligheid, benauwdheid, pijn op de borst. Klachten die meer dan eens worden toegeschreven aan ouderdom. Lang niet altijd terecht want ze kunnen ook wijzen op een vernauwde hartklep. In dat geval is een verwijzing naar de cardioloog noodzakelijk, want een ingreep kan nodig zijn. De openhartoperatie is de meest bekende methode. Hierbij wordt de klep vervangen door een nieuwe. ‘Een effectieve maar zware operatie’, zegt cardioloog Jan-Henk Dambrink. ‘Hierbij wordt de functie van longen en hart overgenomen door de hartlongmachine. De behandeling vraagt veel van het lichaam en is dus niet voor iedereen weggelegd. Daarom wegen we bij patiënten vanaf 75 jaar altijd af of een TAVI misschien een betere optie is.’

De TAVI heeft diverse voordelen ten opzichte van de openhartoperatie. ‘Deze methode is sneller, minder ingrijpend en het herstel erna duurt korter’, licht Dambrink toe. ‘Dit komt doordat bij de TAVI-methode het gebruik van de hartlongmachine niet vereist is. De nieuwe klep kan, klein opgevouwen, via de liesslagader of een kleine opening in de borstwand worden ingebracht.’ Bij de implantatie is altijd een team van specialisten betrokken, onder wie een hartchirurg en een cardioloog. Deze ingreep wordt in Nederland alleen uitgevoerd in de grotere hartcentra zoals dat van Isala, waar hartchirurgie beschikbaar is. Hierdoor blijft de mogelijkheid open om alsnog een klassieke hartoperatie uit te voeren mocht dit nodig zijn.

Afwegen

Dankzij de TAVI-methode kunnen patiënten die anders niet geopereerd kunnen worden vanwege de hoge risico's, nu wel worden behandeld. Een grote ontwikkeling in de hartzorg van de afgelopen jaren. Niettemin moet altijd goed worden afgewogen of TAVI de beste optie is. Er kunnen complicaties optreden die bij een openhartoperatie minder voorkomen. Dambrink: ‘Daarom is het overleg in ons hartteam ook zo belangrijk. In dit team beoordelen de cardioloog en hartchirurg in nauwe samenspraak welke behandeling het beste bij de patiënt past.’

‘De patiënt zelf heeft hier ook een belangrijke rol in. Samen met hem of haar wordt een zorgvuldige afweging gemaakt welke behandeling het beste is, onder meer op basis van de ernst van de aandoening en andere factoren die meespelen, zoals conditie en vitaliteit. Draagt de ingreep bij aan het welbevinden van de patiënt en gaat de kwaliteit van leven er op voor uit? Dit zijn belangrijke vragen tijdens de voorgesprekken met de patiënt’, benadrukt Dambrink.

‘Een TAVI is geen wondermiddel. Als iemand bijvoorbeeld ook aan een longziekte lijdt zal altijd de kortademigheid blijven bestaan die bij de longen hoort. Zijn er geen tot nauwelijks klachten dan is een ingreep op dat moment misschien zelfs helemaal niet wenselijk, en kan beter afgewacht worden. We proberen voor iedere patient maatwerk te leveren, waarbij we de mogelijke gezondheidswinst afwegen tegen de risico’s van de ingreep. Met de TAVI-methode hebben we er hoe dan ook een betrouwbaar instrument bij gekregen, waarmee ook kwetsbare patienten vaak goed geholpen kunnen worden.’

Meer informatie

Hartcentrum
www.nieuwehartklep.nl