Contact
  1. Telemonitoring COPD-patiënten wint Isala’s kwaliteitsprijs
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Telemonitoring voor COPD-patiënten startte juni 2017. De nurse practitioner houdt contact met haar patiënt via een digitale verbinding. De resultaten liegen er niet om: patiënten zijn minder ziek door deze e-health-toepassing en waarderen deze vorm van zorg. De zorgverlener is op afstand en toch dichtbij. Juist de interactie van de zorgverlener en de patiënt maakt dit project tot een succes. ‘Een overduidelijke winnaar’, aldus Ton van den Berg, voorzitter van de Cliëntenraad.

Telemonitoring COPD-patiënten wint Isala’s kwaliteitsprijs

De prijswinnaars van het projectteam Telemonitoring voor COPD-patiënten: van links naar rechts verpleegkundig specialist Liesette Hulstein, RVE-manager Jacqueline Walvoort, ketenmanager longverpleegkunde Aenne Merkx, longarts Jan Willem van den Berg.

Digitaal en laagdrempelig

Ton van den Berg: ‘Het projectteam benut de mogelijkheden van deze tijd.’ Via een iPad heeft de verpleegkundig specialist contact met de patiënt. Met vragenlijsten geeft de patiënt aan hoe het met hem gaat. Als de verpleegkundig specialist aan de antwoorden ziet dat het minder goed gaat, neemt zij contact op met de patiënt en bespreken ze samen eventuele acties. ‘Het contact is eigenlijk normaler, laagdrempeliger dan wanneer patiënten in het ziekenhuis komen’, zegt verpleegkundig specialist Marleen Joxhorst.

‘Hoe gaat het met mij?’

Dhr. Dijkslag, COPD-patiënt: ‘Het geeft me een veilig gevoel en het is hartstikke makkelijk’. De patiënt ziet zelf zijn resultaten. Marleen Joxhorst: ‘Patiënten worden meer gestimuleerd om na te denken over hoe het met ze gaat. Daardoor trekken ze eerder aan de bel als het minder gaat.’

De Cliëntenraad is onder de indruk van de cijfers. Zo is het percentage deelnemende patiënten dat helemaal niet meer op consult kwam in het ziekenhuis in de proefperiode gestegen van 7% naar 33%. Longarts Jan Willem van den Berg: ‘De patiënt hoeft minder vaak naar het ziekenhuis voor controle. Dat is toch vaak een belasting’. Ook worden COPD-patiënten door telemonitoring minder vaak en minder lang opgenomen. Een opname duurt nu gemiddeld 16 in plaats van 29 dagen.

Telemonitoring stimuleren

‘De groep patiënten die leeft met een chronische aandoening wordt steeds groter. Denk bijvoorbeeld ook aan patiënten met diabetes en hartfalen’, legt Ton van den Berg uit. ‘Telemonitoring lijkt ook voor hen geschikt. Als Cliëntenraad willen we met deze Prijs voor Kwaliteit en veiligheid de toepassing van dergelijke zorg stimuleren.’

Isala Prijs voor kwaliteit en veiligheid

Bestuurslid Robbin Thieme Groen was de eerste persoon die deze prijs ontving bij zijn vertrek uit Isala in 2016. Hij kreeg de prijs voor zijn uitzonderlijke verdiensten op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen Isala in het algemeen en voor zijn inspanningen voor de JCI-accreditatie in het bijzonder. Isala zet deze mooie traditie graag voort, immers binnen Isala zijn vele zorgprofessionals die individueel, maar meestal in groepsverband, initiatieven ontwikkelen die een grote sprong voorwaarts betekenen voor de kwaliteit van behandeling van patiënten. De winnaars ontvangen naast de eer een wisseltrofee, oorkondes en natuurlijk taart voor het hele team.

Meer informatie

Meer weten over Telemonitoring bij COPD-patiënten? Bezoek onze website.

Gerelateerd nieuws