Contact
  1. Toegangstijden urologie

Kritisch (blijven) kijken naar de verwijzingen die op ons af komen.

Geachte collega’s,

Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn de toegangstijden voor patiënten die zonder spoedindicatie worden verwezen naar de polikliniek urologie in de Isala klinieken de laatste maanden enorm opgelopen. Ondanks inspanningen op verschillende fronten is deze wachtlijst inmiddels meer dan 200 dagen.

Dit gegeven dwingt ons om (nog) kritischer te kijken naar de verwijzingen die op ons af komen. Het kan daardoor voorkomen dat een verwijzing na beoordeling van de triërend uroloog wordt geweigerd. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn dat de verwezen patiënt reeds eerder voor dezelfde zorgvraag is geëvalueerd en een nieuwe beoordeling waarschijnlijk niets zal toevoegen, of dat de behandelingsmogelijkheden in de eerste lijn in onze ogen nog niet volledig zijn benut. In al deze gevallen zult u een brief ontvangen met een onderbouwing en een advies dat u met de patiënt kunt bespreken.

Tevens zullen wij in ZorgDomein en op MCC Klik heldere verwijscriteria formuleren die u kunt gebruiken als u overweegt een patiënt te verwijzen. We zijn druk bezig met het up-to-date maken van deze platforms. Mocht u vragen hebben over uw verwijzing of wilt u overleggen over een medisch inhoudelijke kwestie dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 13.00 uur direct overleggen met de dienstdoend uroloog via telefoonnummer 088-6248229.

We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip,

Met vriendelijke groet,

Vakgroep Urologie Isala Klinieken