Contact
  1. Veel expertise in Liesbreukcentrum
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​Jaarlijks komen er bij heel Isala ongeveer achthonderd patiënten met een liesbreuk binnen. Het gros van die patiënten zal voortaan behandeld worden in het onlangs geopende Liesbreukcentrum in Isala Diaconessenhuis. Door onze liesbreukzorg te concentreren in Meppel, zijn lange wachtlijsten voor een groot deel verleden tijd en bent u verzekerd van de best mogelijke zorg.

Lsanka Versluijs chirurg

Lesanka Versluijs, chirurg

‘Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand’, aldus chirurg Lesanka Versluijs. ‘De breuk is herkenbaar als een zwelling in de liesstreek. Oorzaken ervan kunnen verschillend zijn. Het kan aangeboren zijn maar ook ontstaan door uitrekking van de buikwand, bijvoorbeeld door persen, veel hoesten en vaak zwaar tillen. De breuk komt het meest voor bij mannen en dan in de leeftijd tussen de 50 en 60 jaar.’

Betere zorg dankzij doelmatigheid

De huisarts constateert de liesbreuk en verwijst de patiënt door naar de specialist. Op dit moment is de meest gebruikte techniek de kijkoperatie, omdat de kans op chronische pijnklachten hierbij het laagst is en herstel erna relatief kort is. Ook in het Liesbreukcentrum in Meppel is deze methode op dit moment de meest gebruikte. ‘Natuurlijk houden we de ontwikkelingen in de liesbreukzorg goed in de gaten’, vertelt Versluijs. ‘We zullen altijd de bewezen beste techniek toepassen.’

Het team liesbreukchirurgen, bestaande uit Lesanka Versluijs, Robert Nijveldt, Richard Spanjersberg en Marguerite Bouwmeester, beschikt over ruime ervaring. In de regio in en om Zwolle behandelen zij, met de start van het Liesbreukcentrum, het gros van de patiënten met een liesbreuk in het ziekenhuis in Meppel. Dit levert volgens Versluijs grote voordelen op voor de patiënt. ‘Door onze liesbreukchirurgie vooral op de locatie in Meppel uit te voeren, kunnen we de beste zorg verlenen. We behandelen onze patiënten op vaste dagen, en kunnen de bijbehorende zorg hier goed op inrichten. Hiermee bereik je de beste kwaliteit. Het doelmatige zorgproces maakt dat we nu al veel kortere wachtlijsten hebben en deze in de toekomst waarschijnlijk ook kunnen houden.’

Keuze in behandeling

Patiënten die verder gezond zijn, kunnen bij het Liesbreukcentrum kiezen voor behandeling op één dag of behandeling aan de hand van twee bezoeken. Single visit betekent dat de gehele behandeling op één dag plaatsvindt. Op deze dag vinden gesprekken plaats met een verpleegkundige, de chirurg en een anesthesioloog, waarna de operatie volgt. Aan het eind van de dag kan de patiënt weer naar huis. Liever de behandeling in een rustiger tempo? Ook dat kan. U heeft dan eerst een gesprek op de polikliniek, gecombineerd met een afspraak bij het Preoperatief bureau. Binnen een week na uw bezoek wordt u gebeld om een datum voor de operatie af te spreken.

Meer informatie

Liesbreukcentrum