Contact
  1. Verbetering bereikbaarheid urologen voor huisartsen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Van verschillende kanten bereikten ons de afgelopen maanden signalen over de slechte bereikbaarheid van de vakgroep urologie voor huisartsen. Ook de kwaliteit van de antwoorden op gestelde vragen zou onder de maat zijn.

Een aantal jaren geleden zijn door de vakgroep afspraken gemaakt om deze problemen aan te pakken. Zo werd er een vast telefoonnummer ingevoerd waarop altijd een arts(-assistent) van de urologie bereikbaar is en werden (bestaande) afspraken dat een huisarts, indien hij of zij belt over een bekende patiënt met de hoofdbehandelaar wordt doorverbonden (mits beschikbaar)  nog eens opgefrist.

Gezien de eerste alinea heeft dit niet het gewenste resultaat gehad, reden om een nieuw voorstel te doen: Met ingang van 1 juni 2019 zullen huisartsen die behoefte hebben aan overleg met een uroloog  tussen 8.00 en 13.00 uur en bellen via de bij u bekende nummers (038 4243012 en 0522 233822) direct met een uroloog worden doorverbonden. U kunt ook zelf direct bellen via nr. 038 4248229 (dit nummer wordt in een nieuwe versie van het groene huisartsenkaartje vermeld).  Het nummer geldt voor zowel Zwolle als Meppel aangezien het nu mogelijk is om op beide locaties het dossier in te zien. De “uroloog van de ochtend” zal in principe namens de hoofdbehandelaar optreden en is zo nodig verantwoordelijk voor afstemming met de hoofdbehandelaar.

Aangezien onze relatief kleine vakgroep op vier locaties werkzaam is, is het onmogelijk dit nummer gedurende de hele werkdag te bemannen. Vanaf 13.00 uur wordt u  in Zwolle via het secretariaat doorverbonden met een arts-assistent. In Meppel wordt u doorverbonden met één van de aanwezige urologen. Voor overleg specifiek met de hoofdbehandelaar van een bekende patiënt gelden in de middag de afspraken als voorheen: u wordt daarmee doorverbonden als deze beschikbaar is, anders met een arts-assistent.

Ons verzoek aan u is om, bij niet spoedeisende zaken, uw overleg zoveel mogelijk in de ochtend via de uroloog te laten lopen. Wij hopen hiermee de kwaliteit van onze adviezen en antwoorden te kunnen verbeteren.