Contact
  1. Verpleegkundig spreekuur obstetrie bestaat 10 jaar
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Zwangere vrouwen en partner informeren over de zwangerschap, bevallen in het ziekenhuis en onderwerpen die daar bij horen bespreken. Dat is het doel van het Verpleegkundig Spreekuur Obstetrie (VSO, obstetrie betekent verloskunde). Onlangs waren zij jarig. Tien jaar VSO; wat hebben zij bereikt en wat zijn de plannen voor de toekomst? Verpleegkundige Desiree van der Wurff vertelt.

Team VSO

Team VSO
Boven, van links naar rechts, Evelien Snoeijer, Marleen Reuvekamp, Mariëtte van der Vegt, Mariska Halman en Desirée van der Wurff. Onder, van links naar rechts, Anouk Mulder, José Bosveld en Joke Kloosterboer.

De arts of verloskundige van de polikliniek Verloskunde verzorgt de doorverwijzing naar het VSO, maar mensen kunnen zelf ook vragen om een afspraak op ons spreekuur, begint Desiree. ‘Zwangeren die bij ons komen, ervaren het spreekuur als zeer prettig. Wij nemen 45 minuten de tijd om voorlichting te geven rondom de zwangerschap en vragen te beantwoorden. Wij vertellen bijvoorbeeld over (borst)voeding en de mogelijkheden van pijnstilling tijdens de bevalling. We kunnen de verloskamer laten zien, zodat de aanstaande ouders een beeld hebben van de kamers, weten wat ze kunnen verwachten en waar ze moeten zijn bij opname.’

Geboorteplan

Ook de mogelijkheden van de verlosafdeling en de aanstaande ouders’ persoonlijke wensen rondom de geboorte komen aan bod tijdens het spreekuur. Desiree: ‘Het maken van een geboorteplan is hierbij een prachtig middel. Daarin worden ook de beperkingen besproken, omdat een zwangerschap en bevalling soms anders kunnen gaan dan gehoopt werd. Die voorbereiding van alles samen doornemen; dat schept helderheid en rust.’

Aansluiten bij werkgroepen

Isala Vrouw-kindcentrum heeft extra aandacht voor zwangere vrouwen met psychische en/ of sociale problemen in de POP-polikliniek (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie). ‘Wij zien deze zwangeren minimaal twee keer tijdens de zwangerschap op het VSO of vaker’, legt Desiree uit. ‘Verder is er ook altijd één van ons aanwezig tijdens het maandelijkse multidisciplinair overleg (MDO) waar alle betrokken hulpverleners samen komen om te spreken over deze groep zwangeren. En wij sluiten aan bij het overleg van de werkgroep Kindermishandeling. Hier worden casussen besproken over het vermoeden/ bestaan van kindermishandeling en de daarop volgende acties.’

Blijven groeien

‘We begonnen als een proef, met vier collega’s die drie dagdelen per week spreekuur draaiden. Dat is uitbereid naar vijf hele dagen per week en is nu een team van acht collega’s. Het zijn allemaal verpleegkundigen die op de verloskamers werkzaam zijn en het spreekuur verzorgen. We doen het allemaal met ontzettend veel plezier. Het team waar we ooit mee startten, bestaat nog steeds, dus dat zegt genoeg. In de toekomst hopen we onze doelgroepen uit te bereiden en iedereen die gaat bevallen in Isala tijdens het spreekuur te zien. Wij zijn nog niet uitgegroeid!’