Contact
  1. Voorbereidend consult om complicaties tijdens opname te voorkomen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Sinds januari krijgen oudere patiënten van Isala met een indicatie voor een openhartoperatie, een voorbereidend consult met de verpleegkundige. Zo kan ruim van te voren worden ingeschat of een patiënt een verhoogd risico heeft op postoperatieve complicaties en kan hij of zij zich samen met familie of een naaste tijdig voorbereiden op de ziekenhuisopname.

Verpleegkundige en verplegingswetenschapper Yvonne Jordens

Verpleegkundige en verplegingswetenschapper Yvonne Jordens

Afgelopen januari is het landelijke PREDOCS-programma in Isala van start gegaan, onder leiding van verpleegkundige en verplegingswetenschapper Yvonne Jordens. De effectstudie loopt nog maar de voorlopige resultaten zijn veelbelovend. Het voorbereidingsconsult leidt tot aanzienlijk minder postoperatieve complicaties bij oudere cardio-chirurgische patiënten. Op basis van deze informatie besloot Zorgverzekeraars Nederland subsidie te verstrekken om het voorbereidingsconsult landelijk in te voeren. Bedoeling is om het uiteindelijk ook voor andere patiëntengroepen beschikbaar te maken.

Yvonne Jordens legt uit hoe het nieuwe consult in z’n werk gaat. ‘Bij PREDOCS komt een patiënt zo’n vijf tot twee weken voorafgaand aan de operatie langs op de speciaal hiervoor ingerichte polikliniek. Tijdens het gesprek wordt aan de hand van een scorelijst duidelijk welke risico’s iemand heeft op het ontwikkelen van een delier (acute verwardheid), infectie, doorligplekken of een depressieve stemming na een operatie. De patiënt en familie krijgen vervolgens specifieke informatie over wat zij er zelf aan kunnen doen om het risico op een complicatie zo klein mogelijk te maken. Kwetsbare, oudere patiënten worden op deze wijze beter voorbereid op een hartoperatie, met als groot voordeel dat er nog tijd is om risico’s naar beneden te brengen.’

Bewustwording

Een belangrijk onderdeel van het consult is bewustwording bij de patiënt. ‘Je kunt een patiënt uitleggen wat eventuele risico’s zijn en wat hij of zij kan doen om deze te verlagen. Niet elke patiënt realiseert zich namelijk even goed genoeg wat de consequenties kunnen zijn van het negeren van bepaalde symptomen. Een voorbeeld: Tijdens de opname geeft een patiënt aan dat hij of zij geen pijnstilling nodig heeft. Ondertussen gaat de patiënt door de pijn wel steeds oppervlakkiger ademen, wat het risico op een longontsteking vergroot. Daarnaast zal de patiënt ook steeds minder bewegen, waardoor sneller doorligplekken kunnen ontstaan. Pijnstilling kan de risico’s behoorlijk verkleinen, maar dat moet de patiënt dan wel weten.’

Heel belangrijk ook is het contact met familieleden tijdens het consult en de opname. ‘Een patiënt kan zelf aangeven dat hij of zij pijn eerlijk aangeeft, terwijl een partner dat heel anders ziet. Door een actief gesprek te voeren en zelfmanagement te bevorderen, kun je hele waardevolle informatie verzamelen en complicaties voorkomen.’

Normaal gesproken komt een verpleegkundige pas in beeld als een patiënt is opgenomen maar bij PREDOCS is dat al een aantal weken voor de ziekenhuisopname. Ons consult vindt plaats nog voor de gesprekken met de anesthesist en de thoraxchirurg, zodat een eventueel verhoogd risico op een postoperatieve complicatie ook al vroegtijdig bij hen bekend is. Verpleegkundigen hebben nu echt een actieve rol en brengen een advies uit aan specialisten. Het is al eens voorgekomen dat een patiënt die verhoogd risico liep op meerdere complicaties, opnieuw is besproken binnen het hartteam. Er wordt steeds meer samengewerkt tussen verschillende disciplines en ook daarop is dit consult een zeer waardevolle aanvulling.’

Verdere uitrol

Voorlopig wordt het PREDOCS-consult in Isala enkel voor de electieve patiënten van 65 jaar en ouder met een indicatie voor een openhartoperatie toegepast. ‘Aan de hand hiervan gaan we kijken hoe we de consulten het beste kunnen inpassen. Als we het helemaal goed op de rit hebben, voegen we patiënten uit de verwijzende ziekenhuizen erbij. Uiteindelijk willen we het natuurlijk veel breder uitrollen en het consult ook geschikt maken voor andere patiëntengroepen.’

Naast Isala zijn vijf andere ziekenhuizen gestart met de consulten. Er volgen nog zes anderen. In totaal zijn twaalf deelnemende centra.