Contact
  1. Voorzitter Isala Hartcentrum Ed de Kluiver 'Op een kantelpunt in de zorg'
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

In Den Haag vindt vandaag en morgen het World Healthcare Forum plaats. Eén van de sprekers is Ed de Kluiver arts en tevens voorzitter van Isala Hartcentrum. Zijn ambitie is om hét virtuele hartcentrum van Nederland te worden. Het World Healthcare Forum ontvangt deelnemers uit binnen- en buitenland die invloed hebben op het zorgbeleid zoals verzekeraars, artsen, professoren en het ministerie van VWS.

Presentatie door Ed de Kluiver

Het doel is delen van innovatieve ideeën waarmee wij de zorg toegankelijk houden voor zo veel mogelijk mensen. In 2050 hebben 9,7 miljard mensen zorg nodig. Experts voorspellen dat dit met de huidige zorgstelsels in diverse landen niet gaat lukken. Een oplossing kan zijn om zorg zoveel mogelijk uit het ziekenhuis te halen en om de patiënt heen te regelen. De Kluiver: ‘Dat is wat wij doen in ons virtuele Hartcentrum. Ik geef in mijn lezing twee voorbeelden van virtuele hartzorg: Chance@home en telehartrevalidatie.’ Met Chance@home herstellen patiënten met hartfalen thuis. Iedere dag komt een verpleegkundige bij de patiënt thuis. Zij controleert onder meer bloeddruk en gewicht, kan medicatie toedienen en maakt een hartfilmpje. De Kluiver: ‘De patiënt is dus thuis opgenomen en krijgt daar ziekenhuiszorg aangeboden. Dat is echt uniek en ben ik nog nergens anders tegengekomen.’

Thuis revalideren

Telehartrevalidatie is voor patiënten die het advies krijgen om te revalideren na bijvoorbeeld een hartinfarct. Revalideren kan fysiek in Isala Harthuis, maar ook thuis. En dat is telehartrevalidatie. De Kluiver: ‘Eveneens een unieke service vanuit Isala Harcentrum. Mensen revalideren dus thuis en wij begeleiden hen vanuit het ziekenhuis. Wij adviseren en motiveren de patiënt om in actie te komen. Via een portal kan een verpleegkundige in het ziekenhuis precies zien hoe vaak iemand traint of het in de juiste hartzone gebeurt, enzovoort. Die gegevens ziet de patiënt zelf ook en worden met een beveiligde smartphone naar ons verstuurd. Wij doen dit in de eerste plaats voor onze patiënten. Omdat wij willen dat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk blijft of zelfs verbetert. Dat uiteindelijk de zorgconsumptie en daarmee de kosten dalen, is mooi meegenomen.’

Virtuele eerste harthulp

Kijkend naar de toekomst verwacht de voorzitter van het Isala Hartcentrum dat wij steeds meer zorg thuis in plaats van in het ziekenhuis gaan aanbieden. ‘Op dit moment doen wij - in nauwe samenwerking met klinisch chemici van Isala en RAV IJsselland - onderzoek naar de virtuele eerste harthulp in de ambulance (FAMOUS triage). In de ambulance beoordelen wij of iemand mee moet naar het ziekenhuis of niet. Waarschijnlijk kan zeventig procent thuis blijven. Wij leggen deze patiënten thuis aan de apparatuur. Er is contact met een cardioloog in Isala Hartcentrum en je geeft patiënten een noodnummer. Kortom, je bouwt veiligheid om de patiënt heen. Nu neemt de ambulance iedereen nog mee, maar wij onderzoeken of dit echt nodig was. Ik verwacht dat wij volgend jaar zomer op deze nieuwe manier kunnen werken.’

Kantelpunt in de zorg

Er is techniek en expertise, stelt De Kluiver. ‘En ik zie voor mij dat wij die twee dingen steeds vaker uit elkaar gaan trekken. Techniek kun je overal toepassen, de expertise zit in het ziekenhuis. Wij moeten het wel goed gaan regelen. Hoe verbinden wij expertise met de apparaten? Welke monitor zet je waar neer? En je plaatst draadloze bloedrukmeters en weegschalen bij iemand thuis. Wie geeft er uitleg? Na behandeling gaat de apparatuur terug naar het ziekenhuis. Wie maakt het schoon en daarmee bedoel ik ook schoon van data? Daarnaast moet je een contactcenter in gaan richten als steeds meer zorg thuis kan. Dat telefoonnummer bellen patiënten met medische vragen, maar ook met technische vragen zoals “er piept iets”. Wij zitten echt op een kantelpunt in de zorg, ik vind het geweldig dat ons hartcentrum daar deel van uitmaakt. Maar wij moeten het wel goed gaan organiseren. Dat wil ik graag naar voren brengen in mijn lezing. Want ziekenhuiszorg in de leefomgeving van de patiënt wordt de norm.’

Woensdag gaat een afvaardiging van de forumdeelnemers op “Safari”. Naast het LUMC en Danone bezoekt men aan einde van de dag Isala Hartcentrum.

Meer informatie?

Bezoekt de site van het Hartcentrum en het Harthuis.