Contact
  1. Wensen voor de buitentuin van Isala onderzocht

Isala wil een gezonde leef- en verblijfsomgeving creëren voor patiënten, medewerkers en bezoekers. De buitentuinen van Isala dragen hieraan bij. Groen kan bijdragen aan een verlaagd stressniveau, beweging en ontmoeting. In een onderzoek van het Isala klantenpanel is gekeken wat mensen aanmoedigt om de buitentuin te gebruiken en wat de wensen zijn voor de buitentuinen.

Buitentuin Isala in december

Redenen bezoek buitentuin

845 mensen namen deel aan het onderzoek van het Isala klantenpanel. 51% van de respondenten is bekend met de buitentuin. De belangrijkste redenen om de buitentuin te bezoeken zijn frisse lucht (77%), bomen, planten en natuur (58%), ontspanning (53%), stilte en rust (44%), even alleen kunnen zijn (41%) en beweging (40%).

Verbeteringen

19% van de respondenten geeft aan dat een verbeterde toegankelijkheid en bewegwijzering ervoor zorgen dat zij de buitentuin vaker zullen bezoeken. Elementen die aanmoedigen om de tuin vaker te bezoeken zijn meer zitplekken (47%), meer variatie in planten en bomen (36%), meer ruimte om met bezoek af te zonderen in een groene omgeving (34%) en een wandelroute van 5 minuten (31%).

Wensen

Respondenten geven aan dat l terugzien in de buitentuin wordt door 17% beplanting, bloemen, kleuren of geuren genoemd. 6% van de respondenten geeft vlinders, insecten of vogels aan. 4% van de respondenten wil (meer) kunst, beelden of sculpturen zien. Waterornamenten, wandelpaden, een eetbare tuin, informatiebordjes en het kunnen nuttigen van een consumptie zijn ook elementen die meerdere respondenten in hun open antwoord gaven.

De bevindingen uit het onderzoek dragen bij aan het ontwerp om de buitentuin te verbeteren.

Klantenpanel

Isala is continu bezig haar zorg en dienstverlening te verbeteren. Daarbij vinden we uw mening heel belangrijk. Wilt u meepraten over ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis? Geef u dan op voor het Isala klantenpanel!

Gerelateerd nieuws