Contact
  1. ‘Wondzorg in Nederland moet beter en menselijker’
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Jacques Oskam is een vaatchirurg met een missie. Hij spant zich al jarenlang in om excellente wondzorg te bieden aan een vergeten groep patiënten. Sinds 2008 doet hij dit in Isala met het door hem opgerichte wondexpertisecentrum (Isala WEC).

Jacques Oskam, vaatchirurg

Het Isala WEC werkt met een gespecialiseerd wondteam dat zich volledig focust op wondzorg. Dankzij deze efficiënte werkwijze genezen wonden van patiënten sneller en beter. Niet alleen binnen Isala maar juist ook bij mensen thuis wordt die gespecialiseerde wondzorg toegepast. Jacques Oskam: ‘De opzet van ons wondexpertisecentrum is dat wij voor de wondzorg bij mensen thuis, samenwerken met gespecialiseerde wond-thuiszorgmedewerkers van QualityZorg. Zij onderhouden intensief contact met de verpleegkundig specialisten binnen Isala WEC, waardoor de patiënten indien nodig snel door worden verwezen naar de specialist.’

Aantoonbare meerwaarde

Bijna tien jaar geleden richtte Oskam het wondexpertisecentrum in Isala op, samen met coördinerende partner Excen. Isala WEC was daarmee één van de eerste wondexpertisecentra in Nederland. Binnen Isala WEC is sprake van nauwe samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten, wondverpleegkundigen en specialistische thuiszorg. Deze focus zorgt voor snelle diagnose, structuur en een eenduidige behandeling van patiënten met complexe wonden. Een werkwijze waarin de patiënt centraal staat én kostenefficiënter gewerkt kan worden. Die combinatie maakt het Isala WEC een mooi voorbeeld van Value Based Healthcare (VBHC), een zorgmodel dat steeds belangrijker wordt binnen de zorg en ook binnen Isala.

Met het organiseren van gespecialiseerde zorg achter de voordeur, heeft Isala WEC in 2016 €500,- per patiënt kunnen besparen. Zilveren Kruis was onder de indruk van die uitkomsten en stelt het wondexpertisecentrum als voorbeeld. In MCL Leeuwarden en MST Enschede zijn inmiddels wondexpertisecentra ontwikkeld naar het voorbeeld van Isala WEC. Oskam hoopt een verdere uitrol bij meer Nederlandse ziekenhuizen. Iets wat volgens hem echt nodig is omdat gespecialiseerde wondzorg op veel plekken nog een ondergeschoven kindje is. ‘Eén van de grootste misverstanden in de medische sector is dat iedereen die hierin werkzaam is wel een chronische wond moet kunnen behandelen. Terwijl het logisch is dat een wijkverpleegkundige of een huisarts hier niet de juiste kennis voor in huis heeft. Goede wondzorg vraagt om expertise.’

Bewustwording

Daarom hoopt de vaatchirurg meer bewustwording rondom dit thema te creëren. ‘Er gaat nog een hele hoop pijn en leed schuil achter de voordeur.’ Oskam doelt hiermee op een volgens hem vergeten groep patiënten die lijdt aan complexe wonden. Een groep die nu uit zeker 150.000 mensen bestaat en door de vergrijzing alleen maar meer zal groeien. Vaak oudere patiënten, chronisch zieken of mensen met psychiatrische aandoeningen. Zij kwakkelen soms maandenlang met wonden die pijn doen of gaan stinken. Ondertussen gaat ook hun conditie met rasse schreden achteruit en raken ze steeds meer in een sociaal isolement, terwijl zij ook na zes weken van zo’n wond af hadden kunnen zijn.

‘Patiënten met wonden worden soms te snel naar huis gestuurd, zonder goede nazorg. Veel specialisten zien het niet als hun taak zich verder met de wonden bezig te houden en laten deze zorg over aan huisartsen of thuiszorg. Ze verdiepen zich verder niet meer in het medische probleem. Andersom wordt vaak nog te lang gewacht met het doorverwijzen van patiënten met wonden. Het duurt soms wel dertig weken voordat een patiënt met een complexe wond door een specialist wordt gezien, terwijl alle richtlijnen aangeven dat hij of zij daar al na twee weken hoort te zitten. De wachttijden bij sommige ingrepen zijn gewoonweg te lang. Terwijl de tijdswinst die kan worden behaald zich terugbetaald in kortere doorlooptijden, minder kosten in thuiszorg en hulpmiddelen. Door simpelweg de kennis op een adequate wijze toe te passen, bereik je al resultaat.’

Niet normaal

Wat hij met Isala WEC tot nu toe heeft bereikt, hoopt hij voor een nog veel grotere groep te bereiken. ‘De gedachte heerst nog altijd dat wonden er gewoon bij horen. Dat het normaal is. Maar het is niet normaal dat iemand een wond heeft. Wanneer mensen niet meer in de samenleving mee kunnen doen, omdat ze pijn hebben of zich schamen voor stinkende wonden, dan heeft volgens mij met beschaving te maken. Zelfs bij bijvoorbeeld wonden van palliatieve patiënten is er nog genoeg te doen om deze beheersbaar te houden. Hoewel wij al een enorme slag hebben gemaakt, zien wij nog steeds wonden waarbij het volledig uit de hand is gelopen. Wondzorg in Nederland kan gewoon beter en menselijker.’

Gerelateerd nieuws