Contact
  1. World Healthcare delegatie te gast in Isala Hartcentrum
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Deelnemers van het World Health Care Forum gingen woensdag op “Safari” in Nederland. Men deed drie locaties aan, waaronder Isala Harthuis en het Health Innovation Park (HIP). 'Inspirerend', vatte mede forumorganisator Harm Snippe het bezoek in Zwolle samen. Isala’s Bestuursvoorzitter Rob Dillmann gaf het startschot van de "Safari". 'Ik ben blij u hier te mogen ontvangen. Wij hebben een mooi programma.

Rob Dillmann met gasten

Virtuele gezondheidszorg is een belangrijke ontwikkeling in de zorg, net als e-health en valued based healthcare. Als Isala spelen wij daar graag een rol in.' Ed de Kluiver, voorzitter van Isala Hartcentrum: 'Wij brengen de ziekenhuiszorg steeds vaker bij de mensen thuis. Het ziekenhuis is niet meer alleen een stenen gebouw, maar organiseren wij steeds meer om onze patiënten heen. Dat kan overigens alleen als de infrastructuur goed is. En je kunt samenwerken hierin met betrouwbare partners zoals het HIP.' 'Wij ondersteunen start up's in de zorg', zegt Wilma Koch directeur van het HIP. ‘Wij helpen hen onder meer om een businessplan op te stellen, met financiën en brengen partners in contact met dokters.' Vervolgens gingen de gasten in drie groepen op pad en bezochten zij het Harthuis, luisterden ze naar twee pitches vanuit het HIP en leerden zij meer over de samenwerking tussen de ambulancezorg in Overijssel en Isala.

Hartrevalidatie

In Isala Harthuis maken de gasten kennis met telehartrevalidatie en hartfalenmonitoring. Angela Nieuwveld, verpleegkundig specialist: 'Het is bewezen dat hartrevalidatie helpt na een hartoperatie of een hartaanval. Dat bieden wij onze patiënten in dit gebouw. Wij merkten dat niet iedereen meedeed aan het programma. Dat kwam soms door de reisafstand. Of door tijdgebrek. Daarvoor hebben wij telehartrevalidatie ontwikkeld. Zodat mensen thuis kunnen bewegen en trainen, en wij op afstand meekijken.' Geïnteresseerd kijken de forumdeelnemers naar de smartphone die de patiënten krijgen wanneer ze meedoen aan hartrevalidatie. Daar worden alle gegevens op opgeslagen. 'Wij bellen ook regelmatig met onze patiënten’, zegt Angela. ‘Om te vragen hoe het gaat en om hen te stimuleren om vooral door te gaan met bewegen. Voor die motiverende gesprekken hebben wij aparte scholing gehad.’

Betrouwbaarder metingen thuis

Verpleegkundig specialist Olga Kruit laat de gasten kennismaken met hartfalenmonitoring. Op de tafel staat de box met spullen die de patiënten krijgen wanneer ze meedoen aan het programma zoals een bloeddrukmeter, een weegschaal en een hartslagmeter. Daarbij de smartphone die alle gegevens doorstuurt. 'Groot voordeel is dat patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. En de metingen zijn betrouwbaarder omdat de patiënt in de thuissituatie meet. De bloeddruk is in het ziekenhuis vaak hoger dan thuis.' Voor elf uur moeten de deelnemers, inmiddels 56, de gegevens doorsturen. 'Als ik zie dat iemand veel in gewicht toeneemt bijvoorbeeld, bel ik en informeer hoe het gaat.' 'Is het voor altijd', is een vraag uit de zaal. ‘Hartfalen is immers een chronische aandoening.' 'Dat bekijken wij per patiënt', zegt Olga. Maatwerk dus.

Ambulance en chance@home

Buiten staat een ambulance van de RAV IJsselland. Hier horen de deelnemers meer over AZN-connect, virtuele Eerste Hart Long Hulp en Chance@home. Met AZN-connect kan de ambulanceverpleegkundige digitaal gegevens uitwisselen van de patiënt met Isala. Rudolf Tolsma: ‘Zo kan een cardioloog voordat de patiënt binnen is, al het hartfilmpje beoordelen. En is daardoor beter voorbereid. Isala was het eerste ziekenhuis in Nederland dat hier mee ging werken.' Daarnaast loopt er op dit moment een onderzoek - in nauwe samenwerking met de klinisch chemici van Isala en RAV IJsselland – naar virtuele eerste harthulp (FAMOUS triage). Dominique van Dongen: 'Het idee is dat een groot deel van de patiënten niet hoeft te worden opgenomen. In plaats van iemand mee te nemen, leg je de patiënt thuis aan de apparatuur. En geef je de ziekenhuiszorg dus thuis.

'Nu nog als onderzoek, maar de verwachting is dat Isala Hartcentrum en RAV IJsselland vanaf volgend jaar zomer op deze manier gaan werken. 'Wauw', is de unanieme reactie. 'Gaat dat echt werken?' Tot slot is er uitleg over chance@home. Ook deze vorm van virtuele hartzorg maakt veel indruk. ‘Bij chance@home is de patiënt als het ware thuis opgenomen’, vertellen CCU verpleegkundigen Annechien Prinsen en Joke Breukelman. ‘Wij komen iedere dag bij de patiënt langs. Doen een aantal metingen en bij nood kunnen wij meteen contact maken met een cardioloog.' 'Hoeveel patiënten bezoeken jullie dan per dag', is één van de vragen. 'Acht tot negen en dat zijn drukke dagen', aldus Annechien en Joke.

World healthcare te gast Rudolf Tolsma geeft een toelichting op de virtuele eerste harthulp in de ambulance.

ECG op de mobiel

In het HIP geeft Mirjam Boonstra uitleg over Livv mobiel ECG 'Het idee hiervoor kwam eigenlijk vanuit mijn vader en zijn cardioloog. Mijn vader moest steeds voor onderzoek naar het ziekenhuis. Het koste hem veel tijd.' Met Livv mobiel ECG kun je met een apparaatje dat je achterop je telefoon kunt plakken op ieder moment van de dag een hartfilmpje maken. De patiënt zet zijn duimen op de metalen plaatjes, schakelt de app in en binnen dertig seconden is het hartfilmpje klaar. De vader van Mirjam illustreert in een filmpje hoe gemakkelijk het gaat. Via een callcenter kan een patiënt informeren of er iets te zien is op de ECG. Tot nu toe is het particuliere zorg, de patiënt betaalt zelf.

OZOverbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg. Via een eenvoudig computerprogramma worden alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van een cliënt samengebracht. Ondernemer Leendert de Gelder illustreert hoe het werkt. 'Stel deze meneer heeft parkinson en hij heeft contact met en zorg van verschillende personen en instellingen. Zoals de huisarts, zijn dochter, de buurvrouw, de apotheek enzovoort. Met dit programma kan de patiënt in één keer communiceren met iedereen. Dat maakt de communicatie veel helderder. En je hoeft geen dingen dubbel te doen. Er vormt zich een netwerk rondom de cliënt, waarbij de cliënt bepaalt wie er per keer mee doet.' Of er belangstelling is voor dit programma? ‘Absoluut’, antwoordt Leendert. 'Inmiddels zijn al 200 huisartsen aangesloten en ruim 3000 patiënten.'

World healthcare te gast Gasten luisteren aandachtig tijdens workshops over virtuele hartzorg.

's Avonds hielden Isala Hartcentrum en het HIP dezelfde "Safari" nog een keer voor relaties uit de regio. Zoals gemeente, provincie, opleidingen en andere zorginstellingen. Ook burgemeester Henk Jan Meijer sloot aan.

Innovatieve ideeën delen

Het World Health Care forum vond plaats in Den Haag op 28 en 29 november. Deelnemers uit binnen- en buitenland die invloed hebben op zorgbeleid zoals verzekeraars, artsen, professoren en het ministerie van VWS, deelden innovatieve ideeën met elkaar om zo in de toekomst de zorg toegankelijk te kunnen houden voor iedereen. Naast dat Isala Hartcentrum partner is van dit internationale forum, was Ed de Kluiver een van de sprekers.

Harm Snippe, samen met Jan Verhoef de initiatiefnemer van het jaarlijkse World Health Care Forum is enthousiast. ‘Leuk om te gast te zijn hier in Zwolle. Erg interessant wat Isala Hartcentrum en het HIP te bieden hebben op het gebied van virtuele hartzorg.’

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de site van het Hartcentrum en het Harthuis.