Contact
  1. Zondagsdienst op dinsdag 8 oktober vanwege cao-onderhandelingen

De vakbonden organiseren op dinsdag 8 oktober een actiedag in Isala voor een betere ziekenhuis CAO. De bonden hebben ervoor gekozen om deze dag zondagsdiensten te draaien op operatiekamers (Zwolle en Meppel) en de Intensive care (Zwolle). Alle afspraken op de poliklinieken gaan deze dinsdag gewoon door. Dat geldt ook voor alle spoedzorg.

Twee personen ondertekenen contract

Deze pagina is bijgewerkt op 03-10-2019 om 12.30 uur

Zondagsdiensten betekenen dat betrokken werknemers wat betreft de patiëntenzorg werken alsof het zondag is. Tijdens de zondagsdienst worden alleen spoedgevallen behandeld. Dit geldt dus voor spoedoperaties en spoedinterventies.

Na de officiële aanzegging van de vakbonden heeft Isala eerst in beeld gebracht welke gevolgen dit heeft voor onze patiëntenzorg. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van patiënten en medewerkers gewaarborgd blijft.

Operaties die gepland stonden op 8 oktober zijn verplaatst, dit was helaas onontkoombaar. We begrijpen dat dit vooral voor de betreffende patiënten heel vervelend is. Zij hebben hierover persoonlijk bericht gekregen; alle afspraken zijn in overleg naar een andere datum verplaatst.

Alle afspraken op de polikliniek gaan dinsdag 8 oktober gewoon door.

Meest gestelde vragen

Wat betekent een zondagsdienst?

Een zondagsdienst op een doordeweekse dag houdt in dat de ingeroosterde werknemers wat betreft de patiëntenzorg werken alsof het een zondag is. Met uitzondering van spoedoperaties en spoedinterventies. De patiëntveiligheid mag immers niet in het geding komen. Alleen de hoofdbehandelaar in overleg met de anesthesist oordeelt over de spoedeisendheid van de opname. Bij twijfel moet het begrip 'spoedeisend' altijd in het voordeel van de patiënt worden uitgelegd. En zoals hierboven beschreven staat, gaan alle poli-afspraken gewoon door en het desbetreffende personeel werkt gewoon als op een normale dinsdag.

Waarom wordt er actie gevoerd?

Na diverse onderhandelingsronden zijn de werkgevers (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, NVZ) en de werknemers (FNV Zorg en Welzijn, CNV, Nu'91 en FBZ) niet tot overeenstemming gekomen. Daarom hebben de vakbonden acties aangekondigd. Daarmee hopen ze dat de NVZ alsnog aan hun eisen tegemoetkomt.

Wat zijn de voorstellen van de vakbonden en van de NVZ?

Welke afdelingen voeren actie?

Er zijn acties op de OK (operatiekamers) in Zwolle, OK Behandelcentrum Zwolle, OK Meppel en Intensive care Zwolle. Ook wordt er geen preoperatief onderzoek gedaan en is er geen ondersteuning van anesthesiemedewerkers bij procedurele sedatie op de afdeling Endoscopie, Gynaecologie, Psychiatrie (ECT's), Interventiecardiologie, Radiologie en Electrocardioversie. Alleen spoedoperaties en spoedinterventies gaan door. Alle overige afdelingen, poliklinieken en de apotheek voeren geen actie. Als u als patiënt niet gebeld bent, gaat uw afspraak in het ziekenhuis dus gewoon door.

Gaan bovenstaande afdelingen op 8 oktober helemaal dicht?

Nee, er worden zondagsdiensten gedraaid.

Wat gaat er precies gebeuren op dinsdag 8 oktober?

De OK (operatiekamers) in Zwolle, OK Behandelcentrum Zwolle, OK Meppel en Intensive Care Zwolle werken volgens zondagdiensten. Ook wordt er geen preoperatief onderzoek gedaan en is er geen ondersteuning van anesthesiemedewerkers bij procedurele sedatie op de afdeling Endoscopie, Gynaecologie, Psychiatrie (ECT's), Interventiecardiologie, Radiologie en Electrocardioversie. Alleen spoedoperaties en spoedinterventies gaan door. Dat betekent dat we alleen spoedgevallen behandelen. Verder heeft het bestuur gevraagd of de oncologische operaties die reeds gepland stonden (6 maal) gewoon door konden gaan. Hier is bevestigend op gereageerd.

Wat merken patiënten en bezoekers van de acties?

Omdat de acties van te voren zijn aangekondigd, heeft Isala voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo hebben wij alle operaties geannuleerd (met uitzondering van de oncologische operaties). Met alle patiënten zijn of worden nieuwe afspraken gemaakt. Wij snappen dat dit vervelend is voor de betrokken patiënten. Nogmaals, alle andere afspraken gaan gewoon door! 

Wat gebeurt er verder op de actiedag?

We verwachten dat op de actiedag zelf er wat reuring in het gebouw is. Hoe dat precies zal zijn, weten we niet en kunnen hier dus ook niet verder op vooruit lopen. Wellicht wordt er door een actiegroep flyers uitgedeeld en hangen er spandoeken.

Krijgen andere afdelingen het extra druk door de acties?

In principe niet. Wel vraagt het extra inspanning van de medewerkers die nieuwe afspraken moeten inplannen voor de patiënten.