Contact
  1. Zorg aan huis in de toekomst
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Als de behandeling het toelaat, willen de meeste patiënten in de toekomst zorg aan huis en thuis herstellen met medische begeleiding. Dat blijkt uit het Klantenpanelonderzoek Patiëntgerichte zorg in de toekomst. Aan het onderzoek deden 328 mensen mee. Centraal stond de vraag: hoe u de zorg over 5 jaar wilt ontvangen en welke rol wilt u hierbij zelf hebben.

Moeder met kinderen op de bank

675 duizend mensen - inwoners van twintig gemeenten - beschouwen Isala als het ziekenhuis binnen hun regio voor algemene ziekenhuiszorg. Isala wil altijd patiëntgerichte zorg leveren. De kernvraag die we onszelf binnen Isala steeds stellen is: wat is de meerwaarde voor de patiënt van wat we doen? Wordt hij of zij hier beter van?

Toekomst

De komende jaren zien we vele ontwikkelingen op ons af komen: denk aan concentratie van zorg, vele nieuwe technologieën, personeelsschaarste en krimpende budgetten. Om de komende jaren patiëntgerichte zorg te blijven bieden willen we ook graag weten wat onze klanten willen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt in het gesprek dat we met onze medewerkers en medisch specialisten voeren als ook de gesprekken met zorgverzekeraars en andere zorgverleners. Daarnaast dienen de resultaten als input voor het herijken van onze Isala Strategie 2019 – 2022.

Thuisbehandeling

Voor een behandeling waarvoor iemand niet per se naar het ziekenhuis hoeft, wil 69% die het liefst thuis ondergaan met medische begeleiding. De vertrouwde thuisomgeving en het gemak om niet de deur uit te hoeven geven hierin de doorslag. Iets meer dan een kwart (27%) komt liever naar het ziekenhuis. Sommigen hebben geen voorkeur. Ook als men voor meerdere dagen in bed moet verblijven (bijvoorbeeld na een lichte ingreep), herstelt men het liefst thuis met begeleiding (67%). 28% doet dit liever in het ziekenhuis. Voorwaarde voor een thuisbehandeling is vaak wel dat er een partner is die kan ondersteunen. Mensen die liever naar Isala komen gaven bijvoorbeeld aan alleen te wonen.

Regie over zorg

De meeste mensen willen meer regie over lichaam en de zorg en daarbij hun mening kunnen geven over de juiste zorg. Slechts 8% stelt zich afhankelijk op van de arts. Het merendeel van de respondenten (58%) verwacht dat een specialist hem/haar als gelijke behandelt en met de persoon in gesprek gaat om samen te bepalen welke behandeling het beste is. 35% wil geïnformeerd worden over de mogelijke behandelingen, met voor- en nadelen. 6% wil dat de specialist vertelt welke behandeling het beste is.

Contact met de arts

Bij vragen aan een specialist over bijvoorbeeld iemands behandeling wil ruim de helft (57%) bellen of beeldbellen met de arts. 33% bezoekt hiervoor liever het ziekenhuis. Een kleiner deel geeft de voorkeur aan appen, chatten of mailen.

 

Gerelateerd nieuws