Contact
  1. Zorgdomein: Sluiting poliklinische revalidatie Covid Nazorg
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De verwijsafspraken post-COVID-19 revalidatiegeneeskunde en sportgeneeskunde bieden wij per 1 april niet meer aan. Dit aansluitend op de huidige positieve ontwikkelingen van de pandemie en het uitblijven van voldoende nieuwe aanmeldingen van patiënten voor het in stand houden van een dergelijk programma. De revalidatiearts en/of sportarts zullen tot nader order wel beschikbaar zijn voor beoordeling en/of advies richting 1e lijnszorg.

Geachte Verwijzer, medisch specialisten Isala en huisartsen

Graag willen we u laten weten dat we voornemens zijn per 1 april 2022 de poliklinische multidisciplinaire revalidatie voor covid nazorg te Isala te willen sluiten. Dit aansluitend op de huidige positieve ontwikkelingen van de pandemie en het uitblijven van voldoende nieuwe aanmeldingen van patiënten voor het in stand houden van een dergelijk programma.

We hebben het de afgelopen 1 ¾ jaar met veel inzet en betrokkenheid van de paramedische groep Isala gedaan. We (revalidatiearts en/of sportarts) zullen tot nader order wel beschikbaar zijn voor beoordeling en/of advies richting 1e lijnszorg.
We zijn gestart met een uitgebreide evaluatie van deze multidisciplinaire Covid nazorg en nog zoekende naar een geschikt moment en geschikte vorm om onze ervaringen in deze zorg met u te delen.

Met vriendelijke groet

A.F. ten Hoff                                                                                     T. Brandon
Revalidatiearts                                                                                 Sportarts
Vakgroepvoorzitter Revalidatiegeneeskunde Isala           Vakgroepvoorzitter Sportgeneeskunde Isala

Gerelateerd nieuws