Contact
  1. Zorgverplaatsing operatieve ingrepen bij kinderen afgerond
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

In het afgelopen jaar hebben wij u geïnformeerd over het verplaatsen van de operatieve ingrepen bij kinderen van Meppel naar Zwolle. Zo verplaatsten wij de urologische, chirurgische, oogheelkundige en de KNO-operaties.

Drie meisjes spelen in de speelruimte van het Behandelcentrum

Kindvriendelijk

Onze voornaamste reden voor de zorgverplaatsing is de volledige toerusting van Isala Zwolle op zorg voor kinderen. Dit geldt voor zowel het operatiecomplex in het Hoofdgebouw als in het Behandelcentrum. Beide OK’s voldoen uiteraard aan de strenge kwaliteitseisen, maar minstens zo belangrijk is de speciale aandacht die er is voor kinderen die geopereerd worden. Zo is er in het Behandelcentrum een aparte routing, voorbereiding en verkoeverruimte voor kinderen. Op beide operatiecomplexen mag uiteraard één van de ouders met het kind mee tot in de operatiekamer totdat het kind slaapt. Na de ingreep kan de ouder het kind weer opwachten in de verkoeverruimte. Gedurende de rest van de opname kunnen ouders hun kind begeleiden op de verpleegafdeling.

Polikliniekbezoek voor kinderen in Meppel

Met het afronden van deze zorgverplaatsing vinden alle ingrepen voor kinderen in Zwolle plaats. Graag wijzen wij u erop dat het mogelijk is én blijft om kinderen voor polikliniekbezoek naar Meppel te verwijzen.

Fotoreportage om kinderen voor te bereiden

Isala heeft verschillende fotoboeken beschikbaar om kinderen voor te bereiden op de operatie.

Vader met dochter op operatiekamer in Behandelcentrum