Contact
  1. Zoveel staat stil, alles gaat door…
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Isala Vrouw-kindcentrum organiseert jaarlijks in maart een besloten kinderherdenking voor ouders en naasten van kinderen van 0 tot 18 jaar, die in het ziekenhuis of vlak na opname zijn overleden. Medewerkers lezen gedichten voor, er klinkt muziek, de namen worden voorgelezen en er zijn rozen. De herdenking sluit af met het oplaten van ballonnen op het dak van de parkeergarage van Isala.

Ballonnen loslaten

Tijdens de herdenking ligt de focus vooral op het noemen van alle kindernamen door zorgverleners van betrokken afdelingen in Isala. Volgens gynaecoloog Bas Nij Bijvank namen die genoemd moeten blijven worden. Hij las samen met een verpleegkundig specialist van de Neonatale intensive care unit (NICU) de namen voor. ‘Het was een mooie herdenking afgelopen zaterdag, maar ook erg emotioneel en beladen. Ook voor mij als zorgverlener. Je ziet hoe groot de impact is van het verliezen van een kind en het intense verdriet van de ouders en familieleden.’

Waardevol

‘Meer dan de helft van de mensen ken ik als patiënt. Het zijn ouders die hun kindje verloren bij Isala tussen een zwangerschap van 18 weken en een leeftijd van 18 jaar oud. Ik zag een best grote groep van ouders met een zodanig sombere prognose dat ze ervoor kozen om de zwangerschap niet uit te dragen. Na het overlijden van een kind volgt na zes weken een nagesprek op de polikliniek, maar daarna niet meer. Het voelde als heel waardevol om ze weer terug te zien. Om als zorgverlener bewust te zijn van hoe het na die laatste afspraak gaat.’ 

Namen voorlezen

‘Bij het uitspreken van de naam mogen ouders, en ook broertjes of zusjes, naar voren komen om een roos in ontvangst te nemen en deze in een vaas te zetten. Wanneer de ouders er niet zijn of wanneer ze dit liever niet willen, dan zet de verpleegkundige de roos in de vaas.’ Ouders die zich aanmelden, kunnen de naam van hun kindje doorgeven. Een lastige uitspraak wordt altijd gecheckt en ook zijn er soms verzoeken. Bas: ‘Bijvoorbeeld of de naam van het andere kindje ook mag worden voorgelezen, wanneer de helft van een tweeling is overleden. Alle namen van de overleden kinderen vermelden wij in een gedenkboek. Dit boek wordt in de stilteruimte van Isala (gebouw V3.2) gelegd. Ouders kunnen dit boek altijd inkijken.’

Ballon oplaten

Na een moment van stilte en het moment om elkaar te ontmoeten, kondigde de geestelijk verzorger aan dat iedereen naar buiten mocht lopen om de ballonnen met kaartjes los te laten. Soms staat er tekst op het kaartje, soms een tekening van een broertje of zusje. ‘Ook dit jaar waardeerden de ouders de kinderherdenking’, vertelt Bas. ‘We lazen in totaal 30 namen voor. Maar terwijl ik de zaal in keek, zag ik ook veel nieuw leven. Nieuwe zwangerschappen en pasgeboren kindjes. Een bijzonder contrast.’

Betrokken werkgroep

De kinderherdenking wordt jaarlijks georganiseerd door een zeer betrokken werkgroep met vertegenwoordiging van alle relevante afdelingen (SEH, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, OHC, kraam en verloskunde, IC, kinderafdelingen, NICU, pedagogisch medewerkers en mortuarium).
Bas: ‘Mijn complimenten voor de strakke organisatie van de werkgroep, maar ook voor de betrokkenheid en aandacht die zichtbaar was zaterdag. Soms zag je dat één van de ouders even wegliep van tafel en dat daardoor een verdrietige ouder of familielid alleen achter bleef. Iemand van de werkgroep ging er dan even bij zitten. Ook op die momenten kunnen we er nog zijn voor onze patiënten.’