Contact
  1. Zwangerschapskansen bij natuurlijke en kunstmatige cyclus gelijk
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Vrouwen die een ingevroren embryo laten terugplaatsen, kunnen kiezen of ze dat tijdens een natuurlijke of kunstmatige cyclus laten doen. De zwangerschapskansen zijn namelijk gelijk. Dit is een van de opmerkelijkste conclusies die voortkomen uit het onderzoek van promovenda Eva Groenewoud. Groenewoud, gynaecoloog, deed onderzoek naar de zwangerschapskansen bij de cryo-behandeling (terugplaatsen van ingevroren embryo’s) bij het Isala Vrouw-kindcentrum te Zwolle. Voor de patiënt betekent deze uitkomst dat zij zelf kan afwegen welke methode het beste bij haar persoonlijke situatie pas. Groenewoud promoveert vandaag aan de Universiteit Utrecht.

Gyneacoloog Eva Groenewoud met haar proefschrift

Gyneacoloog Eva Groenewoud met haar proefschrift

In het proefschrift “Endometrial preparation methods in frozen-thawed embryo transfer” zijn verschillende methoden voor optimale zwangerschapskansen bij plaatsing van ingevroren embryo’s met elkaar vergeleken. Hoewel de verschillende methoden allen hun voor- en nadelen kennen, is er geen verschil in zwangerschapskansen en -kosten. Dit betekent dat niet de methode maar de voorkeur van de patiënte en de eventuele logistiek van het behandelend ziekenhuis doorslaggevend kunnen zijn in de keuze voor de methode.

Keuzevrijheid

Het vermoeden bestond al langer maar kon tot nu toe niet wetenschappelijk worden onderbouwd. Nu is die bevestiging er wel. ‘Dat kan voor veel vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling volgen een opluchting zijn’, aldus Eva Groenwoud, die vandaag promoveert. ‘Uit dit onderzoek blijkt dat vrouwen nu zelf kunnen kiezen welke methode het beste bij hun persoonlijke situatie past. En dat is prettig tijdens een intensief IVF-traject, waarin patiënten vooral worden geleefd door alles wat ze moeten doen en laten.’

‘Sommige vrouwen geven de voorkeur aan een kunstmatige cyclus, bijvoorbeeld vanwege een drukke planning. Ze slikken medicatie en hoeven één keer terug voor een echo. Andere patiënten hebben even genoeg van alle hormonen in hun lijf en gaan liever wat vaker naar het ziekenhuis. De afwegingen zijn heel verschillend en die ruimte is er want voor de zwangerschapskansen maakt het dus niks uit. Soms kan bij een kleiner behandelend ziekenhuis de behandeling alleen aan de hand van een kunstmatige cyclus plaatsvinden. Dan is het fijn om te weten dat dit verder geen invloed heeft op de uitkomsten.’

Discussie

Eva kreeg in 2008 de kans om onder leiding van gynaecoloog dr. Ben Cohlen van Isala Vrouw-kindcentrum onderzoek te verrichtten. ‘In die tijd zagen we een enorme toename van het aantal cryo-behandelingen en zo ontstond ook steeds meer de behoefte om verder uit te zoeken of bepaalde voorwaarden de kans op een zwangerschap vergroten.’

Uit het tweede deel van Eva’s onderzoek blijkt dat de dikte van het baarmoederslijmvlies evenmin invloed heeft op de mate van vruchtbaarheid. ‘Hierbij werd juist wel altijd aangenomen dat de dikte ertoe deed en dat bij een slijmvlies dunner dan 7 mm niet eens moest worden overgegaan op terugplaatsing. Bewijs hiervoor is er niet, blijkt uit mijn onderzoek.’ De conclusie zet ook aan tot de volgende discussie: Of het monitoren van de dikte van het baarmoederslijmvlies en van diverse hormoonspiegels nog wel nodig is? ‘Met het oog op (kosten)efficiëntie zou van deze metingen kunnen worden afgezien. Iets wat in een vervolgonderzoek verder uitgediept zou kunnen worden’, aldus Groenewoud.

Eva Groenewoud (Leeuwarden, 1982 ) promoveert dinsdag 11 april aan de Universiteit Utrecht. Zij studeerde Geneeskunde in Groningen en verrichtte haar onderzoek aan het Fertiliteitscentrum van het Isala Vrouw-kindcentrum te Zwolle onder leiding van gynaecoloog dr. Ben Cohlen en prof. Nick Macklon (Southampton en Roskilde). De titel van haar proefschrift is “Endometrial preparation methods in frozen-thawed embryo transfer”. Ze is werkzaam als gynaecoloog in Den Helder.