ISALA

Architectuur en bouw

Isala bouwde het mooiste ziekenhuis van Nederland. De insteek van de architecten was om een beter-huis te ontwerpen, in plaats van een ziekenhuis. De organische bouwstijl en de groene omgeving moeten het genezingsproces van patiënten versnellen.

Speciaal voor de nieuwbouw van Isala werd een architectenmaatschap opgericht. De Architectenmaatschap Isala (AMI) bestond uit drie bureaus: Alberts & Van Huut, a/d Amstel architecten en Alberts, Van Huut & Partners.

Organische bouwstijl

Architectenbureau Alberts & Van Huut ontwierp al eerder spraakmakende, organische gebouwen, zoals het hoofdkantoor van de Gasunie in Groningen. Deze organische bouwstijl is eveneens kenmerkend voor het ontwerp van Isala. Er is voor gekozen om een groot ziekenhuis te bouwen, dat klein voelt door de verschillende gebouwen, de zogenaamde vlinders. De organische vormen in combinatie met het groene landschap hebben een positieve uitwerking op medewerkers, bezoekers en patiënten.

 

De architecten van het ziekenhuis hebben de omgeving rondom Isala onder meer als inspiratiebron gebruikt. Het open landschap en de oude stadskern van Zwolle zijn elementen die terugkomen in het ontwerp. Het huidige terrein is vrij open qua opzet, maar krijgt in de toekomst een stedelijk karakter zodat alle ziekenhuisfuncties gehuisvest kunnen worden. De stad komt terug in het ontwerp doordat er gebruikgemaakt is van een verdeling in vlinders. Daarnaast komt er middenin de gebouwen een openbare straat (de Passage), om openheid te creëren. Door de organische architectuur zijn in het hele ziekenhuis herkenningspunten te vinden, waardoor een bezoeker zich gemakkelijk kan oriënteren. Het groene landschap uit de omgeving komt in het ziekenhuis terug in de verschillende binnentuinen (atria). Zij vormen een overgang tussen binnen en buiten.

   

Omgeving

De organische architectuur vloeit binnen en buiten in elkaar over. Het ziekenhuis is een dynamische omgeving waar veel gebeurt. De omgeving van het ziekenhuis heeft een rustige en krachtige uitstraling gekregen. Op het terrein rondom en tussen de vier vlinders zijn verschillende groene ruimten, zoals daktuinen en omsloten tuinen, gerealiseerd. Tijdens het ontwerp is als uitgangspunt genomen dat kijken naar en verblijven in een natuurlijke omgeving een positieve invloed heeft op het genezingsproces. Daarom zijn er meerdere verblijfruimten waar fysiek of visueel contact mogelijk is met het landschap. Copijn Boomspecialisten heeft in samenwerking met architectenbureau Alberts & Van Huut het groene ontwerp gemaakt.