Contact

Bestuur en organisatie

 1. Bestuur en organisatie

Isala is één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. We waarborgen samen het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Gedreven zorgprofessionals

Onze 7000 medewerkers staan dag in dag uit klaar om onze patiënten de beste zorg te bieden. 690 duizend mensen beschouwen Isala als hun ziekenhuis voor algemene ziekenhuiszorg. Naast algemene medisch specialistische zorg verleent Isala topklinische zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies. Voor deze zorg komen ook mensen uit omliggende ziekenhuizen en ver daarbuiten naar Isala. Isala is traumacentrum voor Zwolle en omstreken en heeft een gespecialiseerde IC-functie voor pasgeborenen.

Samenwerking ziekenhuizen

Omdat we bovenop de basiszorg ook topklinische functies bieden, heeft Isala overlap met:

 • ziekenhuizen die alleen basiszorg bieden
 • academische ziekenhuizen

Hierdoor werken we veel samen met beide soorten ziekenhuizen. We hebben hiermee samenwerkingsafspraken en verwijs- en terugverwijsrelaties. Daarnaast werken we samen met andere topklinische ziekenhuizen in Nederland.

Vereniging topklinische ziekenhuizen

Samen met 26 andere topklinische ziekenhuizen maakt Isala deel uit van een samenwerkingsverband: de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De STZ voelt zich verantwoordelijk voor:

 • het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling en topreferente zorg (hooggespecialiseerde zorg voor patiënten die in principe niet doorverwezen kunnen worden, zoals een brandwondenfunctie)
 • toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • innovatie in de zorg
 • onderwijs en opleidingen in de zorg

Voor de aangesloten ziekenhuizen is de STZ een platform voor overleg. Ook geeft het de ziekenhuizen ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. En de STZ streeft naar afstemming met de academische medische centra.

Een ander voordeel is dat de vereniging een rol speelt in het krachtenveld van overheid, ziektekostenverzekeraars en adviesorganen. Bijvoorbeeld als het gaat om de toekenning van financiële middelen. Want voor topklinische zorg zijn relatief dure voorzieningen nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie over topklinische ziekenhuizen in Nederland, zie www.stz-ziekenhuizen.nl.

Onze topklinische functies

Welke topklinische zorg biedt Isala? U kunt bij ons terecht voor de volgende hooggespecialiseerde functies:

 • Antenatale Diagnostiek
 • Centrum voor Tandheelkunde in Bijzondere Gevallen
 • Dialyse
 • Electrofysiologie van het hart
 • Hartchirurgie
 • HIV behandelcentrum
 • Interventiecardiologie
 • Implantatie insulinepompen
 • In Vitro Fertilisatie
 • Neonatale Intensive Care
 • Behandelcentrum Neuromodulatie
 • Neurochirurgie
 • Oncologie
 • Perinatologie
 • Radiotherapie
 • Stamcel- en Beenmergtransplantaties
 • Traumacentrum​

Ervaringen