Contact

Jaarverslagen en statuten

  1. Jaarverslagen en statuten

2022

Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022 Stichting Holding Isala klinieken
Controleverklaring Jaarrekening 2022 Stichting Holding Isala klinieken
Jaarrekening 2022 Stichting Isala klinieken
Controleverklaring jaarrekening 2022 Stichting Isala klinieken
Bestuursverslag 2022 Stichting Holding Isalaklinieken
Standaardverklaring ANBI Stichting Holding Isala klinieken
Standaardverklaring ANBI Stichting Isala klinieken

2021

2020

2019

2018

Beleidsdocumenten en regelingen

Strijdigheid van belangen en integriteit. Onderdeel Inkoopbeleid Isala d.d. 12 oktober 2015.​

Klokkenluidersregeling

Isala volgt het model Klokkenluidersregeling zoals dat door de brancheorganisaties in de zorg is opgesteld. Isala vindt dit een belangrijk instrument voor het intern melden van een vermoeden van een misstand. In deze regeling staat beschreven dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, beschermd worden. Een goede klokkenluidersregeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers zich betrokken voelen bij en zich verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Statuten

Fiscale gegevens Stichting Isala klinieken

  • RSIN/fiscaal nummer Stichting Isala klinieken: 8071.70.306​

Ervaringen