Contact

Informatie voor patiënten van Isala

 1. Informatie voor patiënten van Isala
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Hier vindt u per ziektebeeld/aandoening informatie voor patiënten met Covid-19 die onder behandeling zijn in Isala. Maakt u zich zorgen over uw medische situatie? Stel dan uw vraag aan uw behandelend arts of bel met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

De afdeling Longgeneeskunde vraagt alle patiënten met COPD die onder behandeling zijn van Isala zich aan te melden voor COPD beeldbellen. Wij willen u ook in deze tijden zo goed mogelijk zorg blijven bieden ondanks dat u nu niet naar het ziekenhuis kunt komen. Aanmelden COPD beeldbellen

Met een app die u installeert op uw eigen smartphone, iPad of tablet, krijgt u met regelmaat een aantal vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden worden door de polikliniek Longgeneeskunde beoordeeld. 

Mocht u na het lezen van de informatie vragen hebben die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn, neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde. Of bekijk de veel gestelde vragen over COPD beeldbellen in de patiëntenfolder COPD Beeldbellen.

Mensen met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa die afweer-onderdrukkende medicatie gebruiken behoren tot de mogelijke risicogroep voor het coronavirus. Dat betekent niet dat de kans om de infectie te krijgen groter is, maar wel dat de verschijnselen ernstiger kunnen verlopen dan bij mensen zonder de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Het voorkómen van een besmetting is daarom het allerbelangrijkste. Probeert u daarom sociale contacten en drukke omgevingen zo veel mogelijk te mijden en goede hygiënemaatregelen te nemen, zoals handen wassen. 

Werkt u in een vitaal beroep, maar is er ook een verhoogde kans is op blootstelling aan het virus, overleg dan met uw leidinggevende of bedrijfsarts wat in uw situatie verstandig is om te doen. Meer informatie vindt u op de site van de patiëntenvereniging CCUVN.   

Mocht u na het lezen van de informatie vragen hebben die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn, neem dan contact op met de afdeling MDL.

Mensen met diabetes hebben geen grotere kans om het coronavirus te krijgen. Er zijn wel aanwijzingen dat de ziekte ernstiger kan verlopen, mogelijk met name bij mensen met diabetes en complicaties.

Het Isala Diabetescentrum adviseert mensen met diabetes de adviezen van het RIVM in de gaten te houden. Net als alle Nederlanders is het verstandig sociale contacten zo veel mogelijk te mijden en goede hygiënemaatregelen te nemen, zoals handen wassen.

Heeft u een kind met diabetes? U kunt uw kind kunt met een gerust hart weer naar school laten gaan. In dit nieuwsbericht geven wij antwoord op een aantal veel gestelde vragen van ouders.

Zorg dat u voldoende insuline in huis hebt. Bij griepachtige klachten adviseren we u de temperatuur op te nemen. Bij temperatuur boven 38 graden en hoesten of moeilijk ademen: neem contact op met de huisarts. Als het niet lukt voldoende te drinken en/of bij braken, neem dan contact met de dienstdoende diabetesverpleegkundige.

Als een patiënt met kanker het coronavirus krijgt, kan de patiënt zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen.

We willen de risico’s zoveel mogelijk beperken voor onze patiënten. Maar we willen ook de kanker zo optimaal mogelijk blijven behandelen. Dit betekent voor u het volgende:

 • Soms een aanpassing in behandelplan
  We willen bij onze patiënten de kans op een verminderde afweer kleiner maken, zodat zij beter beschermd zijn tegen de gevolgen van COVID-19. We wegen dan ook de risico’s van de behandeling op verminderde afweer af, tegen de winst die de behandeling oplevert. Dit betekent dat we soms andere kuren zullen geven, kuren zullen overslaan of een behandeling zullen uitstellen. We doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen.

 • Minder ziekenhuisbezoeken
  We willen de kans voor patiënten om in aanraking te komen met COVID-19 zo klein mogelijk maken. Zo proberen we het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen, controles worden soms uitgesteld, we zullen zo min mogelijk scans en röntgenfoto’s laten maken en proberen ziekenhuisopnames te beperken. Dit doen we alleen als het voor uw kankerbehandeling veilig kan.

  Daarnaast vragen wij u om met maximaal 1 begeleider naar de polikliniek en 1 naar de kliniek te komen (dus totaal 2 personen). In specifieke gevallen kan bezoek op de afdeling helaas geweigerd worden. Op de dagbehandeling is begeleiding helaas niet toegestaan.

 • Persoonlijke aanpak
  Per patiënt kijken wij wat voor hem of haar het beste is. Uw behandelaar zal dit in het eerstvolgende contactmoment met u bespreken. U hoeft hiervoor zelf geen contact op te nemen. Al onze medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als het nodig is passen wij meteen onze werkwijze aan. We staan in nauw contact met collega’s over de hele wereld en delen onze ervaringen dagelijks.

De inhoud van deze informatie is afgestemd met Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO). 

Wij wensen u veel sterkte en zijn er voor u.

Mensen met MS behoren tot de mogelijke risicogroep voor het coronavirus. Dat betekent niet dat de kans om de infectie te krijgen groter is, maar wel dat de verschijnselen ernstiger kunnen verlopen dan bij mensen zonder MS. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die MS-remmende medicijnen gebruiken. Het voorkómen van een besmetting is daarom het allerbelangrijkste. Probeert u daarom sociale contacten en drukke omgevingen zo veel mogelijk te mijden en goede hygiënemaatregelen te nemen, zoals handen wassen. Het kan verstandig zijn om uw ziekenhuisbezoek uit te stellen. U wordt hierover 48 uur voor uw afspraak gebeld door de polikliniek.

Gebruikt u MS-remmende medicatie (immuunmodulatie), overlegt u dan met uw arts of het verstandig is de medicatie te blijven gebruiken. Start u binnenkort met MS-remmende medicatie (immuunmodulatie), dan is ons advies hiermee te wachten. Neem ook hierover contact op met uw behandelend arts.

Het VUmc MS Centrum heeft een uitgebreide informatiepagina voor mensen met MS. Mocht u na het lezen van de informatie vragen hebben die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn, neem dan contact op met de afdeling Neurologie.

Voor mensen met reumatische aandoeningen in het algemeen en voor mensen die afweer-onderdrukkende medicatie gebruiken in het bijzonder, adviseert de afdeling Reumatologie van Isala te kijken op de site van de Nederlandse vereniging voor Reumatologie. 

Mensen die weerstand-onderdrukkende medicijnen gebruiken hebben in het algemeen een iets hoger risico op infecties. Het voorkomen van een besmetting is daarom de eerste prioriteit.

Mocht u na het lezen van de informatie vragen hebben die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn, neem dan contact op met de afdeling Reumatologie.