Contact
Kopbeeld

Privacy klantenpanel

  1. Privacy klantenpanel
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Hoe wordt omgegaan met mijn privacy?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek. Uw gegevens zijn alleen voor de beheerders van het klantenpanel en onderzoekers van Isala inzichtelijk en niet voor de medici door wie u behandeld wordt. De rapportage vindt uiteraard altijd op anonieme basis plaats.

Wat voor soort informatie vragen we van u en waarom?

Op het moment dat u zich inschrijft stellen wij u een aantal vragen over uw persoonlijke situatie, enkele achtergrondgegevens zoals geslacht, leeftijd en opleiding. Deze gegevens zijn voor de analyse van onderzoeken erg belangrijk. Het maakt het mogelijk om de resultaten van onderzoeken zinvol te interpreteren.

Daarnaast is het van belang dat wij voor de verschillende onderzoeken een groep mensen uitnodigen die een goede afspiegeling vormen van onze samenleving. Op deze wijze zorgen we ervoor dat de conclusies, die op basis van het onderzoek worden getrokken, ook gelden voor de gehele bevolking. Alle overige persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoeken die voor u relevant en interessant zijn.

Welke regels hanteert het Isala klantenpanel voor het doen van onderzoek?

Het Isala klantenpanel voert onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijke geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationaal en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn bij een onderzoeksproject.

Het e-mailadres en de andere gegevens die bij het klantenpanel bekend zijn, zullen nooit gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor de gebruiker bewust heeft aangegeven dat het mag worden gebruikt. Verder zullen deze gegevens nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of op andere manieren uitgewisseld worden met derden.

Het meewerken aan een onderzoeksproject van Isalapanel gebeurt op volkomen vrijwillige basis en het is voor de respondent dan ook op elk moment mogelijk zijn of haar medewerking te stoppen.

 

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.