Contact

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)

  1. STZ
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Isala is een STZ-ziekenhuis. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Zesentwintig ziekenhuizen in Nederland hebben deze status.

De STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiëntgerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast vervult de STZ een sleutelrol bij drie wisselende kernthema’s: medisch leiderschap, innovatie en transitie van de zorg.

Topklinische zorgfuncties

Isala heeft vijf topklinische zorgfuncties die door de STZ zijn erkend, te weten:

  • Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta;
  • Neonatale intensive care;
  • Colorectaal neoplasma;
  • Mammapolikliniek;
  • HPB-centrum.

Topklinisch houdt in dat het gaat om zorgfuncties voor complexe aandoeningen, waarbij hoogwaardige patiëntenzorg is verweven met wetenschappelijk onderzoek, kennisuitwisseling, opleidingsmogelijkheden en regelmatig contact met patiëntenorganisaties.

Expertisecentrum Osteogenesis imperfecta

Osteogenesis Imperfecta (OI) is een zeldzame, aangeboren en erfelijke bindweefselaandoening. Het meest opvallende kenmerk van OI is de grote breekbaarheid van de botten. Andere kenmerken zijn slechthorendheid, blauw oogwit, achterblijvende groei en vervormingen van de botten.  De symptomen verschillen sterk per persoon en per levensfase. OI is niet te genezen. De negatieve gevolgen van OI kunnen wel beperkt worden door een goede begeleiding en behandeling. Isala is het Landelijk expertisecentrum voor volwassen patiënten met (OI). De ruime ervaring en het hoge kennisniveau binnen het centrum komen ten goede aan kwalitatief goede diagnostiek, zorg, behandeling en voorlichting aan mensen met OI en hun zorgverleners. www.isala.nl/oi

Neonatale intensive care

De Neonatale intensive care verleent gespecialiseerde medische en verpleegkundige zorg aan pasgeborenen bij wie vitale functies op een acuut levensbedreigende wijze gestoord dan wel zeer instabiel zijn. www.isala.nl/neonatologie

Colorectaal neoplasma

De zorg voor patiënten met colorectaal neoplasma wordt maatwerk door verdergaande specialisering. Door inzet van de nieuwste technieken en studies voorkomen we overbehandeling. Isala is verwijscentrum, inclusief klinische genetica, voor de patiënt met erfelijke aanleg voor colorectaal carcinoom (zoals lynch syndroom) en voor het gemetastaseerd colorectaal carcinoom. In het hele multidisciplinaire proces van diagnostiek en behandeling wordt de patiënt door onze regieverpleegkundigen begeleid hetgeen uniek is in Nederland. www.isala.nl/mdloncologie

Mammapolikliniek

Bij de Mammapolikliniek worden alle patiënten behandeld met een aandoening van de borst of een hoge kans daarop, in het bijzonder borstkanker. Om patiënten zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, vindt er eendagsdiagnostiek plaats . Er is expliciete aandacht voor zorg op maat met een multidisciplinaire aanpak. Samen met de patiënt beslist de arts welke behandeling in haar of zijn situatie het beste past. Een team van regieverpleegkundigen begeleidt de patiënten door de gehele zorgketen. De Mammapolikliniek draagt bij aan landelijke innovatie en wetenschap van de borstkankerzorg. Niches in de zorg, zoals mannen met borstkanker en zwangeren met borstkanker, worden in samenwerking met Gelre ziekenhuizen behandeld in expertiseteams.

HPB-centrum

Het HPB-centrum verzorgt diagnostiek en behandeling van maligne en benigne aandoeningen van lever-, alvleesklier- en galwegaandoeningen in de volle breedte met een multidisciplinaire aanpak . De zorg voor patiënten met HPB-aandoeningen wordt steeds meer maatwerk door verdergaande specialisering. De inzet van de nieuwste technieken en studies en optimaal (regionaal) teamwork dragen bij aan uitstekende resultaten. Voor de behandeling van levermetastasen zijn -naast chirurgie- behandelingen voorhanden als immunotherapie, ablatie, radiotherapie, SIRT, en binnenkort ook HAIP chemotherapie. Een team van regieverpleegkundigen begeleidt de patiënt tijdens het gehele zorgpad. Naast alle moderne behandelingen voor alvleesklierkanker, heeft Isala ook bijzondere expertise in acute en chronische alvleesklierontsteking (pancreatitis) en complex galsteenlijden.

Opleidingsziekenhuis

Wij leiden de zorgverleners van de toekomst op Isala is een groot opleidingsziekenhuis. Binnen ons ziekenhuis vinden we het belangrijk én leuk om zorgverleners van de toekomst het vak te leren; alleen door goed gekwalificeerde mensen op te leiden kunnen wij goede zorg blijven bieden. Vrijwel alle afdelingen in ons ziekenhuis bieden stage- en opleidingsplaats, voor zowel mbo-, hbo- of wo-studenten. Isala is één van de zeven teaching hospitals in de regio Noordoost-Nederland. Dit betekent dat we (onderdelen van) een groot aantal opleidingen tot medisch specialist verzorgen. Isala participeert in de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR N&O). www.isala.nl/opleidingen

Wetenschappelijk onderzoek

Isala heeft een goed onderzoeksklimaat. Binnen de Isala Academie ondersteunt de afdeling Innovatie en Wetenschap (I&W) Isala-medewerkers die onderzoek doen. Het I&W-team begeleidt METC-procedures, ondersteunt subsidieaanvragen en ontwikkelt onderzoeksprotocollen. Ook datamanagement, monitoring van onderzoek en financieel management behoren tot het takenpakket. De ambitie is om binnen Isala innovatie en wetenschap naar een hoger niveau te tillen. Om de innovatiemotor in Nederland aan de gang te houden ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de ziekenhuizen om deel te nemen aan door de industrie geïnitieerd klinisch wetenschappelijk onderzoek. Als er steeds opnieuw innovatieve producten op de markt kunnen worden gebracht, verbetert de kwaliteit van zorgt. De Isala Academie heeft een groot netwerk binnen de industrie, waardoor wij veel studies aangeboden krijgen. Met enkele partijen is een preferred partnership afgesproken, zodat alle studies van deze bedrijven naar Isala komen. Gemiddeld verzorgt Isala zo’n 300 publicaties per jaar. De komende jaren zal het onderzoek in Isala zich toeleggen op zorginnovatie, het ontsluiten van big data en onderzoek in de keten. De veranderingen in de zorg vragen namelijk om innovatieve oplossingen. www.isala.nl/onderzoek

Meer weten?

Kijk dan op www.stz.nl.