Contact

Recall

  1. Recall
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Fabrikanten of leveranciers van (steriele) medische hulpmiddelen die producten uit Isala en/of Hospital logistics willen terugroepen, dienen dit per e-mail aan Isala kenbaar te maken via recall@isala.nl.

In deze e-mail moet duidelijk worden omschreven:

  • Waarom de betreffende recall wordt uitgevoerd.
  • Wat de specificaties van de recall zijn en om welk(e) product(en) het gaat.
  • Welke charges hiervan zijn geleverd aan Isala en wanneer.
  • Hoe de verdere afhandeling van de recall richting de leverancier is.
  • Wie de contactpersoon is en wat de contactgegevens van de betreffende leverancier zijn.

Als producten geleverd worden aan Hospital Logistics, moet dit ook gemeld worden bij Hospital Logistics te Apeldoorn.