ISALA

Afdeling Pathologie van Isala geaccrediteerd voor het kwaliteitskeurmerk ISO 15189

'Met het behalen van dit keurmerk heeft Pathologie van Isala bewezen te voldoen aan alle eisen die in deze internationaal erkende norm worden gesteld aan de kwaliteit van medische laboratoria. We zijn de zevende pathologie-afdeling in Nederland die deze prestatie heeft gerealiseerd. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat', aldus Marc Slingschröder, staffunctionaris Kwaliteitszorg bij KCL en Pathologie.


Eisen

ISO 15189 is een wereldwijd erkend document waarin ziekenhuislaboratoria en aanvragers van laboratoriumonderzoek (artsen) samen hebben vastgelegd aan welke eisen een laboratorium moet voldoen om goede en betrouwbare onderzoeksresultaten te kunnen leveren. Dit gaat verder dan het onderzoeksresultaat alleen. Het gaat over veel meer: de opleiding van personeel, controle van gebruikte apparatuur en software, controle op de kwaliteit van testmethoden. Daarnaast is ook de bewaking belangrijk van het proces vanaf afname van het te onderzoeken lichaamsmateriaal tot en met rapportage van onderzoeksresultaten aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.


Inspectie

Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet het laboratorium zich laten inspecteren door een onafhankelijke instantie, aangewezen door de overheid. In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie.
De Raad voor Accreditatie maakte deze accreditatie 25 februari 2016 op haar site bekend. De afdeling Pathologie van Isala is te vinden onder accreditatienummer M296.