ISALA

Behandeling op maat voor kwetsbare patiënten met eierstokkanker

​In hoeverre wil en kan een kwetsbare, oudere patiënt met eierstokkanker medisch nog alles uit de kast halen? Deze vraag komt steeds meer centraal te staan bij de totstandkoming van een behandeladvies. Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt nog en daarom worden het komende half jaar specifiekere gegevens bijgehouden over de mate van kwetsbaarheid en persoonlijke voorkeuren van deze patiënten. Isala is één van de vier deelnemende ziekenhuizen. 

Ondersteund door het programma Naar regionale oncologienetwerken van het Citrienfonds (ZonMw) wordt de nieuwe in het UMCG ontwikkelde methode sinds maart beproefd bij vrouwen met eierstokkanker vanaf 65 jaar, die verwezen worden naar het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Medisch Centrum Leeuwarden, Isala in Zwolle en het Ropcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg.

Kwetsbaarheid en voorkeuren meewegen

Elke patiënt met kanker wordt besproken in het multidisciplinair overleg (MDO) door een team van verschillende specialismen. Nieuw bij de bespreking van de ouderen met eierstokkanker is dat naast de uitslagen van medische onderzoeken, informatie over patiëntvoorkeuren en de mate van kwetsbaarheid op gestructureerde wijze wordt meegewogen bij de totstandkoming van het behandeladvies.

Het voorbereidende werk van getrainde verpleegkundigen speelt hierin een belangrijke rol. Zij brengen voorafgaand aan het MDO de mate van kwetsbaarheid in kaart en bespreken de persoonlijke voorkeuren van de patiënt: wie is zij als persoon, wat wil ze en wat kan ze (het niveau van functioneren op somatisch, psychisch, sociaal en functioneel gebied). De verpleegkundige brengt deze informatie in, mede namens de patiënt, in het MDO. De rol van de verpleegkundige is daarmee een stuk groter dan voorheen.

Scorelijsten invullen

Bernadette Rigterink is regieverpleegkundige in Isala Oncologisch centrum en gaat deze methode toepassen bij enkele patiënten. Hoewel voor haar nieuw is dat zij in het MDO aanschuift om informatie over de patiënt in te brengen, verandert er verder niet veel voor haar. ‘Bij ons wordt ook al zeer uitvoerig gesproken over de persoonlijke situatie van de patiënten. Nieuw hierin is vooral ook dat we een scorelijst invullen waarmee dit beter meetbaar wordt. Vooral het vastleggen van deze cijfers gaat de oncologische zorg straks meer inzichten verschaffen en mogelijk wetenschappelijke onderbouwing voor behandeling op maat.’