ISALA

Maag-, darm- en leverziekten Isala ook geselecteerd voor bevolkingsonderzoek darmkanker

Vanaf januari 2014 start het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft hiervoor diverse aanbestedingstrajecten uitgezet. De afdeling Maag-, darm- en leverziekten (MDL) van Isala is net als het Klinisch chemisch laboratorium en het Laboratorium voor Pathologie geselecteerd. De MDL-afdeling, onderdeel van het Oncologisch centrum, is geselecteerd om vervolgonderzoek (coloscopie) uit te voeren bij mensen waarbij bloed in de ontlasting is gevonden. ‘Wij zijn zeer verheugd dat wij zijn geselecteerd en zo bij kunnen dragen aan vroegtijdige signalering van darmkanker’, aldus Laura de Leeuw, projectleider Maag-, darm- en leverziekten bij Isala.

Vroegtijdige herkenning

Vanaf 1 januari 2014 wordt het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gefaseerd ingevoerd. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar komen hiervoor in aanmerking. Zij ontvangen één keer in de twee jaar een uitnodiging van een regionale screeningsorganisatie met een zogenaamd verzamelsetje. Met behulp van dit verzamelsetje moet ontlasting in een buisje worden gedaan en worden opgestuurd. Het materiaal wordt voor onderzoek aangeboden aan één van de drie geselecteerde laboratoria, waaronder het Klinisch chemisch laboratorium van Isala. Als blijkt dat er bloed in de ontlasting aanwezig is, ontvangen mensen een uitnodiging voor een vervolgonderzoek. Mensen kunnen hiervoor terecht bij de afdeling Maag-, darm- en leverziekten van Isala. Het vervolgonderzoek bestaat uit twee delen: een intakegesprek en een inwendig kijkonderzoek of coloscopie. Dit vervolgonderzoek is niet verplicht. Doel is om in een vroegtijdig stadium vast te stellen of iemand daadwerkelijk darmkanker of voorstadia daarvan heeft, omdat daarmee de kans op een succesvolle behandeling groter wordt. Als blijkt dat er tijdens het onderzoek poliepen worden gevonden, dan worden deze verwijderd en door de afdeling Pathologie onderzocht op aanwezigheid van kanker of een voorstadium hiervan.

Darmkanker

Darmkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker. Een bevolkingsonderzoek darmkanker kan op termijn ongeveer 2.400 sterfgevallen per jaar voorkomen. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2011 besloten een bevolkingsonderzoek darmkanker in te voeren.​