ISALA

Brandwachten in Isala

​Op dinsdag 14 februari zijn er enkele kleine lekkages geconstateerd in bouwdelen V2, V3 en V4 van het hoofdgebouw van Isala te Zwolle. Enkele sprinklerkoppen vertoonden druppellekkage nadat een pomp van de watermistinstallatie is aangeslagen. Het betreft één patiëntenkamer, enkele openbare ruimtes en de transportgang in de kelder. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers of voor de continuïteit van de zorg.

Er hebben reparatiewerkzaamheden plaatsgevonden. Daarnaast is onderzoek gestart naar de reden voor het aanslaan van de pomp en het druppen van de sprinklerkoppen. In verband met dit onderzoek is de watermistinstallatie momenteel verminderd inzetbaar. Daarom heeft Isala nog dezelfde dag aanvullende maatregelen genomen, door speciaal opgeleide brandwachten in te zetten die 24/7 aanwezig zijn in de betreffende gebouwdelen. De bestaande ontruimingsprocedure en de procedure voor het melden van een brand blijven onveranderd van kracht. Dit zijn processen waarvoor onze medewerkers regelmatig getraind worden.

In een dergelijke situatie is het gebruikelijk om de brandweer te informeren en dat is ook gebeurd.
Tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, blijven de genomen maatregelen van kracht. Isala wil graag benadrukken dat we in samenspraak met de brandweer en gemeente Zwolle zorgvuldig beoordelen wat de juiste maatregelen zijn om de veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te blijven garanderen. Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen dus met een gerust hart in Isala verblijven.