ISALA

Enquête Gastvrijheidszorg met Sterren helpt patiëntvoeding te verbeteren

​Leuk, zo’n enquête over Gastvrijheidszorg met Sterren, maar levert het patiënten van Isala ook echt iets op? Ja dus, weet adviseur Voeding, Gerda Bovenmars te vertellen. Zo heeft een eerdere enquête namelijk sterk bijgedragen aan de nieuwe visie op eten, drinken en gastvrijheid voor patiënten.

Waar wordt onze patiënt blijer van? Die vraag stond centraal toen Isala de maaltijdvoorziening aan patiënten opnieuw onder de loep nam. Aanleiding hiervoor was de zoektocht naar een nieuwe maaltijdleverancier. ‘We wilden een gedegen eisenpakket op tafel hebben liggen, waar een leverancier volgens ons aan zou moeten voldoen’, aldus Gerda. ‘Het onderzoek leverde niet alleen een partnerschap op met huidige leverancier Huuskes in juni 2016, maar ook een heel nieuwe visie op eten, drinken en gastvrijheid.’

Afgelopen jaren is er al hard gewerkt aan de optimalisatie en verbetering van de maaltijdvoorzieningen. Zo is bijvoorbeeld het tijdspad tot het bestellen van de maaltijden verkort, waardoor patiënten tot één uur voor aanvang van het eetmoment hun bestelling kunnen doorgeven. Dit zorgt er voor dat patiënten kunnen eten op het moment dat zij er zin in hebben.

Enquête als extra hulpmiddel

Er was dus al een vernieuwingsslag ingezet op het gebied van eten en drinken. Toch hebben de resultaten van de enquête van Gastvrijheidszorg met Sterren nog een behoorlijke invloed gehad. Vorig jaar deed Isala voor het eerst (na een nulmeting in 2015) mee aan dit systeem dat de gastvrijheid van zorginstanties meet. De enquête onder patiënten, bezoekers en medewerkers is één van de parameters die hiervoor wordt ingezet.

Met 4 sterren en gemiddeld 86 punten scoorde het ziekenhuis gemiddeld goed, maar het onderdeel “Eten en Drinken” bleef achter. ‘De punten die naar voren kwamen, waren dankzij ons eigen onderzoek grotendeels al wel bekend maar werden hiermee nog extra onderstreept.’ Waar bijvoorbeeld sterk behoefte aan bleek, zo wees de enquête uit, is uitgebreidere keuze in wat patiënten, wanneer en met wie kunnen eten. ‘Daarom worden nu mogelijkheden onderzocht om in het hele ziekenhuis partners tegen betaling mee te laten eten, zoals nu al gebeurt op de kraamafdeling.’

Meer mogelijkheden

De afgelopen periode is het assortiment uitgebreid met veel extra eiwitverrijkte producten en worden er voor patiënten meer verrasmomenten gecreëerd. ‘Binnenkort zal het aanbod van maaltijden nog uitgebreider worden en zal er ook meer rekening worden gehouden met verschillende patiënten. Oncologiepatiënten hebben heel andere eet-en drinkbehoeftes dan bijvoorbeeld patiënten op de kinderafdeling. Huuskes denkt hierin met ons mee.’ 

Eten voor- en na opname

‘In dat licht zijn we nu ook met Eten & Zo Thuis gestart. Dit is een extra maaltijd- en boodschappenservice die we samen met Huuskes bieden, waar patiënten in de periode voor en nadat ze worden opgenomen gebruik van kunnen maken. Op die manier zijn ze verzekerd van goede maaltijden en kunnen ze op eenvoudige wijze eiwitverrijkte- en andere dieetproducten thuis bezorgd krijgen, wat natuurlijk enorm bijdraagt aan de conditie en het herstel.’

Extraatjes

Wat nu als een patiënt heel erg blij wordt van een kroket? Dit is niet mogelijk via de levering van Huuskes. ‘Ook voor dit soort extraatjes willen we een oplossing bedenken. Daarom zijn we gestart met een culinair teamoverleg met Huuskes en Vermaat, de uitbater van het bezoekers- en personeelsrestaurant. Binnenkort zullen ook hieruit de eerste initiatieven voortkomen.’

Laat ook je mening horen en vul de enquête in.