ISALA

Expertise in complexe operaties

​Operaties aan de lever, alvleesklier en galwegen zijn ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat je het alleen goed onder de knie krijgt door het vaak te doen. Chirurg Gijs Patijn en zijn team in Isala doen gemiddeld één keer per week een alvleesklieroperatie en twee keer per week een leveroperatie. ‘Daarmee voldoen wij ruim aan de landelijke vastgestelde volumenormen. Wij worden daardoor steeds beter en gaan mee met veelbelovende innovaties.’

Gijs Patijn, chirurg


Door moeilijke ingrepen te concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen, worden de gespecialiseerde chirurgen daar steeds beter in. Patijn: ‘Het is overigens niet alleen de chirurg die beter wordt van het vaker doen. Dat geldt voor het hele team van anesthesisten, operatieassistenten, verpleegkundigen, MDL-artsen, radiologen enzovoort.’

Levertumor

De meeste patiënten die geopereerd worden aan de lever of alvleesklier hebben kanker. Patijn: ‘Bijvoorbeeld uitzaaiingen van darmkanker in de lever. Wij kunnen zeventig procent van de aangetaste lever weghalen. Het overgebleven gezonde deel groeit weer aan. Zo geven wij onze patiënten een reële kans om te genezen.’

Alvleesklierkanker

Bij alvleesklierkanker zit de tumor vaak in de kop van dit orgaan. Patijn: ‘De alvleesklier ligt centraal in de buik met alle vitale structuren erom heen, zoals hele belangrijke bloedvaten. Dat maakt een operatie, de zogenoemde whipple operatie, extra complex. Wanneer ik de aangetaste kop weghaal, samen met de twaalfvingerige darm, moet ik vervolgens een nieuwe aansluiting maken tussen de staart van de alvleesklier en de dunne darm. De dunne darm moet ik ook aansluiten op de galwegen en de maag. Tot april deden wij deze operatie alleen met de buik helemaal open. Maar nu is Isala Oncologisch centrum één van de zes ziekenhuizen die deze ingreep via zes kleine sneetjes kan doen, oftewel laparoscopisch.’ Hierdoor herstellen patiënten sneller van de ingreep. Patijn: ‘En het is fijn dat patiënten in de regio terecht kunnen voor deze nieuwe operatie en bijvoorbeeld niet naar Amsterdam hoeven.’

Professor

Bij operaties aan de lever of de alvleesklier staan er altijd twee chirurgen aan de operatietafel. Patijn: ‘De één assisteert de ander. Doordat je beide de operatie zeer goed kent, werkt dit heel efficiënt. Je vult elkaar goed aan en de operatie verloopt vloeiend.’ Bij de eerste laparoscopische whipple patiënt stonden zelfs drie chirurgen op de operatiekamer. ‘Een professor bij wie wij het in Leuven hadden geleerd, opereerde met ons mee. Zodat wij nog zekerder wisten dat het goed zou gaan. Zo’n nieuwe techniek bereid je als team heel goed voor.’

Nog betere uitkomst

Met het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en Zutphen is sinds afgelopen jaar de afspraak gemaakt dat alle patiënten die geopereerd moeten worden aan de lever of alvleesklier naar Isala Oncologisch centrum gaan. In Apeldoorn worden alle maag- en slokdarmoperaties gedaan. Patijn: ‘Ook andere ziekenhuizen verwijzen naar Isala voor deze operaties. Nacontroles en nabehandeling is weer gewoon in het eigen ziekenhuis.’

Meer informatie

Oncologisch centrum
Polikliniek Maag-, darm- en leveroncologie
Patiëntenfolder Tumoren in/bij de alvleesklier